Smilšu iela 2, Viesīte
+37122822103, +37126548136, +37125440203
napa[@]viesites-kp.lv

Izsole

Izsole Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvalde” atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu – automašīna MAN 28.364 (atkritumu vedējs), reģistrācijas Nr. HZ4804, izlaiduma gads – 2001. Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija līdz 2022. gada 27. maija plkst. 10:00 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvalde” telpās Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no…
Read more

Aicinām darba remontstrādnieku

AICINĀM DARBĀ REMONTSTRĀDNIEKU. SIA ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’,  reģ. Nr. 55403000541,  Smilšu iela 2, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237, aicina darbā remontstrādnieku. Pieteikties līdz 2022.gada 12.maijam pie darba devēja Smilšu ielā 2, Viesītē pa tālruni 25440203, saskaņojot ierašanos vai sūtot CV elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu:  maris.blitsons@viesites-kp.lv DARBA VIETA Viesītes pilsēta, Elkšņu, Rites, Saukas un Viesītes pagasti Jēkabpils…
Read more

VIESĪTES PIRTS ATSĀK SNIEGT PAKALPOJUMUS

!!!!  Viesītes pirts atvērta no 2022.gada 8.aprīļa !!!! Adrese:    Lapu iela 5, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237 Tālrunis pretenzijām  un ieteikumiem – 25440203 Darba laiks:  Piektdienās  15:00-22:00  (Darbojas sieviešu nodaļa un vīriešu nodaļa atsevišķi) !!!!  Viesītes pirts atvērta !!!! Ar 2022.gada 22.marta rīkojumu Nr.1-3.2/03v no 2022.gada 1.aprīļa noteiktas Viesītes pirts pakalpojumu cenas: Pakalpojumi: Pirts pakalpojumi  personai…
Read more

PAR ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU NO 2022.GADA 1.JŪNIJA

SIA ”Viesītes komunālā pārvalde” no 2022.gada 31.maijā izbeidz atkritumu savākšanu bijušā Viesītes novada teritorijā. Jēkabpils novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar SIA ”Vidusdaugavas SPAAO” par atkritumu apsaimniekošanu  no 2022.gada 1.jūnija Viesītes pilsētā, Elkšņu, Rites, Saukas un Viesītes pagastos. Vairāk informācijas šeit: https://www.jekabpils.lv/lv/jaunums/vidusdaugavas-spaao-aicina-fiziskas-un-juridiskas-personas-parslegt-ligumus-par-sadzives-atkritumu-apsaimniekosanu-jekabpils-novada-viesites-pilseta-elksnu-rites-saukas-un-viesites-pagastos

Aicinām darbā juristu.

AICINĀM DARBĀ JURISTU SIA ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’,  reģ. Nr. 55403000541,  Smilšu iela 2, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237, aicina darbā juristu. Pieteikties līdz 2022.gada 7.martam pie darba devēja Smilšu ielā 2, Viesītē pa tālruni 25440203, saskaņojot ierašanos vai sūtot CV elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: maris.blitsons@viesites-kp.lv DARBA VIETA Smilšu iela 2, Viesīte, Jēkabpils novads,…
Read more

Viesītē paaugstināts apkures tarifs

No 2022.gada 1.marta apkures tarifs: – 46,23 EUR/MWh bez PVN. Tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis fiziskām personām – 12%,  juridiskajām personām – 21%.

Viesītes pirts slēgta

Pamatojoties uz MK noteikumiem NR. 360 ar 01.09.2021 Viesītes pirts SLĒGTA. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām. Sekojiet informācijai. SIA Viesītes komunālā pārvalde

Speciālisti

SIA “Viesītes komunālā pārvalde”, Smilšu iela 2, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237 tālrunis: 22822103, 26548136, 25440203, e-pasts: napa@viesites-kp.lv Amats Vārds Uzvārds Telefons e-pasts Valdes loceklis Māris Blitsons 25440203 maris.blitsons@viesites-kp.lv Vecākā grāmatvede Ligita Rieksta 26548136 napa@viesites-kp.lv Jurists Sintija Rotbarte 22544151 jurists@viesites-kp.lv Struktūrvienības vadītājs Mārtiņš Prodnieks 20229530 martins.prodnieks@viesites-kp.lv Norēķinu kase Viesītē Inta Dambrovska Edita Muceniece 22822103 22822103 inta.dambrovska@viesites-kp.lv…
Read more

Norēķināties par SIA “Viesītes komunālā pārvalde”, reģ. Nr. 55403000541, pakalpojumiem

var: veicot maksājumu kontā LV75UNLA0009000508011, AS  SEB banka; SIA  ”Viesītes komunālā pārvalde”  Norēķinu kasē; komunālās saimniecības kasēs pagastos. Darba laiki: Viesītes norēķinu kase                         katru darba dienu                                     …
Read more

Jauns tālruņa numurs: 22822103 saziņai.

Sākot ar 01.11.2020. saziņai ar SIA ”Viesītes komunālā pārvalde” norēķinu kasi  Viesītē jauns tālruņa Nr. 22822103. Uz šo numuru turpmāk var pieteikt pakalpojumus un nodot skaitītāja rādījumus. Visu speciālistu  kontakti :  www.viesites-kp.lv  sadaļā –> Kontakti .