Smilšu iela 2, Viesīte
+37122822103, +37126548136, +37125440203
napa[@]viesites-kp.lv

IEPIRKUMI līdz 01.10.2019.

Created with Sketch.

02.09.2019.


Publikācijas datums 02.09.2019.
Pasūtītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”Viesītes komunālā pārvalde”,   reģ.Nr.55403000541,                                                                   Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237
Izsludināts saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem
Iepirkuma procedūras nosaukums ”Viesītes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecības 2.kārta”    Identifikācijas Nr. VKP 2019 IEP 02
Iepirkuma priekšmets CPV kods: 45000000-7 –celtniecības darbi.                Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība.
Kontaktpersona Māris Blitsons, mob.tālr. 25440203;            tālr. 65234770; 65234771,                e-pasts: maris.blitsons@viesite.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta 2019. gada 09. oktobrim līdz plkst. 11:25                                      SIA ”Viesītes komunālā pārvalde”                                               Smilšu ielā 2, Viesītē, LV-5237
Piedāvājuma atvēršanas vieta un laiks SIA ”Viesītes komunālā pārvalde”                                                      Smilšu ielā 2, Viesītē, LV-5237                                                      2019. gada 09.oktobrī plkst. 11:30
Iepikuma dokumentācijas saņemšanas vieta Iepirkuma procedūras dokumentācija pieejama vietnē:     www.viesites-kp.lv sadaļā „Iepirkumi”.                                            Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī                                 SIA ”Viesītes komunālā pārvalde”                                                       Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 8:00 līdz 17:00
Dokumenti Nolikums VKP 2019 IEP 02

5.pielikums Buvprojekts_1_dala

5.pielikums Buvprojekts_2_dala

6.pielikums. Tehniskais piedavajums Tames

Jautājumi un atbildes 1.1_1.2_2019

Jautājumi un atbildes 2.1_2019_10_02

Pielikums atbildei 2.1. BP_Zogs

Paziņojums par lēmumu Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas:

SIA “Jēkabpils PMK”, reģ.nr.45403003160 – piedāvājums ar viszemāko cenu.

 Līguma summa:    EURO 662012,81 bez PVN 

Iepirkumu komisijas lēmums pieņemts: 2019.gada 27.novembrī

19.07.2019.


Publikācijas datums 19.07.2019.

Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”Viesītes komunālā pārvalde”,         reģ. Nr.55403000541,                                                                            Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237

Iepirkuma procedūras nosaukum

”Elektroenerģijas piegāde SIA”Viesītes komunālā pārvalde””

Identifikācijas Nr. VKP 2019 CA 02

Iepirkuma priekšmets

CPV kods: 09310000-5 (elektrība).                                                         Plānotais iepirkuma apjoms (orientējoši) – 423000 kWh gada laikā.

Kontaktpersona Māris Blitsons, mob.tālr. 25440203;                                                      tālr. 65234770; 65234771,                                                                            e-pasts: maris.blitsons@viesite.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta 2019. gada 01. augusts līdz plkst. 11:30                                                   SIA Viesītes komunālā pārvalde”                                                   Smilšu ielā 2, Viesītē, LV-5237
Iepikuma dokumentācijas saņemšanas vieta Iepirkuma procedūras dokumentācija pieejama vietnē:             www.viesites-kp.lv sadaļā „Iepirkumi”.                                                     Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA ”Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 8:00 līdz 17:00
Dokumenti Nolikums VKP 2019 CA 02
Paziņojums par lēmumu Uzņēmums                       Līguma summa summa EURO bez PVN          Tiesības slēgt                                                                                                    Līgumu piešķirtas                                         21138.99                                  AS Latvenergo,                                                                                               reģ Nr. 40003032949

11.07.2019.


Publikācijas datums 11.07.2019.

Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”Viesītes komunālā pārvalde”, reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237

Iepirkuma procedūras nosaukums

Koksnes šķeldas piegāde SIA”Viesītes komunālā pārvalde” katlumājai siltumenerģijas ražošanai 2019./2020.gada apkures sezonā

Identifikācijas Nr. VKP 2019 IEP 01

Iepirkuma priekšmets

Koksnes šķelda 9 000 ber. m3

Kontaktpersona Māris Blitsons, mob.tālr. 25440203;                                                   tālr. 65234770; 65234771,                                                                      e-pasts: maris.blitsons@viesite.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta 2019. gada 01. augusts līdz plkst. 11:25                                                SIA „Viesītes komunālā pārvalde”                                                                Smilšu ielā 2, Viesītē, LV-5237
Iepikuma dokumentācijas saņemšanas vieta Iepirkuma procedūras dokumentācija pieejama vietnē:                         www.viesites-kp.lv sadaļā „Iepirkumi”.                                                   Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA ”Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 8:00 līdz 17:00
Dokumenti Nolikums VKP 2019 IEP 01
Paziņojums par lēmumu Tiesības slēgt līgumu piešķirtas:

Uzņēmums

Daļu skaits

Piegādes apjoms ber/m3

Ber/m3 cena EURO

Līguma summa EURO

SIA „WARMY”

Reģ. Nr. 40003960601

1

1

1

1

2250

2250

2250

2250

10,20

10,35

10,55

10,75

22950,00

23287,50

23737,50

24187,50

Kopā:

4

9000

94162,50

Lēmums pieņemts 12.08.2019.


05.03.2019.

Publicēšanas datums

05.03.2019.

Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”                             reģ. Nr.55403000541,                                                                                                           Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237

Projekts

‘ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJĀ MEŽA IELĀ 21, VIESĪTĒ, VIESĪTES NOVADS, LV-5237”

Iepirkuma procedūras nosaukums

Ēkas tehniskās apsekošanas atzinuma un Ēkas energosertifikāta izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Meža ielā 21, Viesītē , Viesītes novads, LV-5237

Identifikācijas Nr. VKP 2019 CA 01

Iepirkuma priekšmets

Ēkas tehniskās apsekošanas atzinuma                                                           un Ēkas energosertifikāta izstrāde

Kontaktpersona

Māris Blitsons, mob. t. 25440203, tālr. 65234770.                                                                e-pasts: maris.blitsons@viesite.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2019. gada 20.marts līdz plkst. 13:25                                                                                  SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē.

Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība

Iepirkuma procedūras dokumentācija pieejama SIA „Viesītes komunālā pārvalde”               mājas lapā: www.viesites-kp.lv, sadaļā „Iepirkumi”.

Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē       darba dienās no 8:00 līdz 17:00 iepriekš sazinoties pa t.25440203.

Dokumenti

NOLIKUMS_2019_CA_01

Paziņojums par lēmumu

Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības: SIA “JaunRīga ECO”, reģ.Nr.40103680902
Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības: Piedāvājums atbilst nolikuma prasībām un ir ar zemāko cenu.
Lēmums: Piešķirt līguma slēgšanas tiesības     

SIA “JaunRīga ECO”,   reģ.Nr.40103680902, 

par piedāvāto līgumcenu  EUR 1240,00

bez pievienotās vērtības nodokļa.

_________________________________________________________________________________________


17.10.2018

Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”

reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237

Iepirkuma procedūras nosaukums

”PVC logu un durvju bloku piegāde un montāža

Identifikācijas Nr. VKP 2018 CA 03

Iepirkuma priekšmets

PVC logu un durvju bloku piegāde un montāža

Kontaktpersona

Māris Blitsons, mob. t. 25440203, tālr. 65234770.

e-pasts: maris.blitsons@viesite.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2018. gada 24.oktobris līdz plkst. 13:30

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē.

Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība

Iepirkuma  procedūras  dokumentācija  pieejam   SIA „Viesītes komunālā pārvalde”   mājas lapā:    www.viesites-kp.lv, sadaļā „Iepirkumi”.

Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 8:00 līdz 17:00 iepriekš sazinoties pa t.25440203.

Dokumenti

INSTRUKCIJA

Līguma projekts

Paziņojums par lēmumu

Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības: SIA “Logu maiņa”, reģ.Nr.40103686820
Uzvarētāja salīdzinošās priekšrosības: Piedāvājums atbilst nolikuma prasībām un ir vienīgais piedāvājums.
Lēmums: Piešķirt līguma slēgšanas tiesības

SIA “Logu maiņa”, reģ.Nr.40003649531,

par piedāvāto līgumcenu EUR 4661,87

bez pievienotās vērtības nodokļa.

20.07.2018

Pasūtītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”

reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237

Iepirkuma procedūras nosaukums ”Viesītes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecības, 2. kārta” projekta izstrāde un autoruzraudzība

Identifikācijas Nr. VKP 2018 CA02

Iepirkuma priekšmets Projektēšana un autoruzraudzība
Kontaktpersona Māris Blitsons, mob. t. 25440203, tālr. 65234770,

e-pasts: maris.blitsons@viesite.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2018. gada 1.augusts līdz plkst. 13:25

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē.

Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība Iepirkuma procedūras dokumentācija pieejama SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājas lapā www.viesites-kp.lv, sadaļā „Iepirkumi”.

 

Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 8:00 līdz 17:00 iepriekš sazinoties pa t.25440203.

Dokumenti Instrukcija
Paziņojums par lēmumu

Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības:

SIA “EkoStandarts Tehnoloģijas”, reģ.Nr.40003649531

Uzvarētāja salīdzinošās priekšrosības:

Piedāvājums atbilst nolikuma prasībām un ir ar zemāko cenu.

Lēmums:

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības       SIA “EkoStandarts Tehnoloģijas”,   reģ.Nr.40003649531,                                  par piedāvāto līgumcenu  EUR 14550,00              bez pievienotās vērtības nodokļa.

18.07.2018

Pasūtītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”

reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237

Iepirkuma procedūras nosaukums ”Koksnes šķeldas piegāde SIA ”Viesītes komunālā pārvalde” katlu mājai siltumenerģijas ražošanai 2018./2019.gada apkures sezonā”

Identifikācijas Nr. VKP 2018 IEP 01

Iepirkuma priekšmets Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai 2018./2019.gada apkures sezonā
Kontaktpersona Māris Blitsons, mob. t. 25440203,

e-pasts: maris.blitsons@viesite.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2018. gada 15.augusts, līdz plkst. 13:25

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē.

Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība Iepirkuma procedūras dokumentācija pieejama SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājas lapā www.viesites-kp.lv, sadaļā „Iepirkumi”.

 

Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 8:00 līdz 17:00 iepriekš sazinoties pa t.25440203.

Dokumenti Instrukcija
Paziņojums par lēmumu

Tiesības slēgt līgumu piešķirtas:

Uzņēmums

Daļu skaits

Piegādes apjoms ber/m3

Ber/m3 cena EURO

Līguma summa EURO

Zemnieku saimniecība “Polīši”, Reģ.Nr.LV45401011854

1.daļa

2250

12,00

27000,00

SIA “WARMY”, Reģ. Nr. 40003960601

1.daļa

2250

12,40

27900,00

SIA “R GRUPA”, Reģ. Nr. 50003603631

2.daļas

4500

12,49

56205,00

Lēmums pieņemts 23.08.2018.

06.07.2018

Pasūtītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”

reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237

Iepirkuma procedūras nosaukums ”Viesītes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecības, 2. kārta” projekta izstrāde un autoruzraudzība

Identifikācijas Nr. VKP 2018 CA01

Iepirkuma priekšmets Projektēšana un autoruzraudzība
Kontaktpersona Māris Blitsons, mob. t. 25440203, tālr. 65234770, fakss, 65234771,

e-pasts: maris.blitsons@viesite.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2018. gada 16.jūlijs līdz plkst. 14:00

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē.

Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība Iepirkuma procedūras dokumentācija pieejama SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājas lapā www.viesites-kp.lv, sadaļā „Iepirkumi”.

 

Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 8:00 līdz 17:00 iepriekš sazinoties pa t.25440203.

Dokumenti Instrukcija
Paziņojums par lēmumu Pārtraukts

03.08.2017

Pasūtītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”

reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads

Cenu aptaujas  nosaukums SIA ‘’Viesītes komunālā pārvalde”  cenu aptauja par  kurināmās malkas piegādi 2017./2018. gada apkures sezonai.

Identifikācijas Nr. VKP/2017/2CA

Cenu aptaujas priekšmets Malka 200 m3
Kontaktpersona Māris Blitsons, tālr. 65234770, fakss, 65234771,

mob. 25440203;

e-pasts: napa@viesite.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2017. gada 30. augusts līdz plkst. 1300

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē.

 

Cenu aptaujas  dokumentācijas saņemšanas kārtība Cenu aptaujas dokumentācija pieejama SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājas lapā www.viesites-kp.lv, sadaļā „Iepirkumi”.

 

Dokumenti Instrukcija
Paziņojums par lēmumu

03.08.2017

Pasūtītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”

Reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads

Iepirkuma procedūras nosaukums „ Koksnes šķeldas piegāde  SIA „Viesītes komunālā pārvalde” katlumājai siltumenerģijas  ražošanai  2017./2018.gada  apkures sezonā”

Identifikācijas Nr. VKP/2017/01

Iepirkuma priekšmets Koksnes šķelda 9 000 ber /m3
Kontaktpersona Māris Blitsons, tālr. 65234770, fakss, 65234771,

mob. 25440203;

e-pasts: maris.blitsons@viesite.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2017. gada 30. augusts līdz plkst. 1325

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē.

 

Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība Iepirkuma procedūras dokumentācija pieejama SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājas lapā www.viesites-kp.lv, sadaļā „Iepirkumi”.

Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 800 līdz 1700

Dokumenti Nolikums
Paziņojums par lēmumu Lēmums pieņemts 20.09.2017.      

Tiesības slēgt līgumu piešķirtas:

Uzņēmums Daļu skaits Piegādes apjoms ber/m3 Ber/kubikmetra cena EURO Līguma summa EURO
Z/s “Polīši”, reģ. Nr.LV45401011854 1 2250 8,00 18000,00
 SIA ”Latvijas Bioenerģijas uzņēmums”, reģ. Nr.44103048779 3 6750 8.65 58387,50

 

22.06.2016

Pasūtītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”

reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads

Iepirkuma procedūras nosaukums „ Koksnes šķeldas piegāde  SIA „Viesītes komunālā pārvalde” katlumājai siltumenerģijas  ražošanai  2016./2017.gada  apkures sezonā”

Identifikācijas Nr. VKP/2016/01

Iepirkuma priekšmets Koksnes šķelda 9 000 ber /m3
Kontaktpersona Māris Blitsons, tālr. 65234770, fakss, 65234771,

mob. 25440203;

e-pasts: maris.blitsons@viesite.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2016. gada 29. jūlijs līdz plkst. 1325 SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē.

 

Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība Iepirkuma procedūras dokumentācija pieejama SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājas lapā www.viesites-kp.lv, sadaļā „Iepirkumi”.

Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 800 līdz 1700

Dokumenti Nolikums
Paziņojums par lēmumu Tiesības slēgt līgumu piešķirtas:

 

Uzņēmums Daļu skaits Piegādes apjoms ber/m3 Ber/m3 cena EURO Līguma summa EURO
SIA „DLLA”

 Reģ. Nr. 45403005956

1 2250 7.60 17100,00
SIA „Latvijas Bioenerģijas uzņēmums”

 Reģ. Nr. 44103048779

3 6750 7,69 51907,5

 

Lēmums pieņemts 10.08.2016.

05.08.2015

Pasūtītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads
Iepirkuma procedūras nosaukums „ Malkas piegāde  SIA „Viesītes komunālā pārvalde” katlumājai siltumenerģijas  ražošanai  2015./2016.gada  apkures sezonā”Identifikācijas Nr. VKP/2015/01
Iepirkuma priekšmets Malka 480 m3
Kontaktpersona Māris Blitsons, tālr. 65234770, fakss, 65234771, mob. 25440203; e-pasts: maris.blitsons@viesite.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2015. gada 09. septembris līdz plkst. 13.25 SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē.
Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība Iepirkuma procedūras dokumentācija pieejama SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājas lapā www.viesites-kp.lv, sadaļā „Iepirkumi”.Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 8.00 līdz 17.00
Dokumenti Nolikums
Paziņojums par lēmumu SIA „EMBŪTES SENLEJA”

Reģ. Nr. 42103029712

Līguma cena 11438,40 EUR bez PVN

Lēmums pieņemts 17.09.2015.

________________________________________________________________________________

05.08.2015

Pasūtītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads
Iepirkuma procedūras nosaukums „ Koksnes šķeldas piegāde  SIA „Viesītes komunālā pārvalde” katlumājai siltumenerģijas  ražošanai  2015./2016.gada  apkures sezonā”Identifikācijas Nr. VKP/2015/02
Iepirkuma priekšmets Koksnes šķelda 9 000 ber /m3
Kontaktpersona Māris Blitsons, tālr. 65234770, fakss, 65234771, mob. 25440203; e-pasts: maris.blitsons@viesite.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2015. gada 09. septembris līdz plkst. 13.25 SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē.
Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība Iepirkuma procedūras dokumentācija pieejama SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājas lapā www.viesites-kp.lv, sadaļā „Iepirkumi”.Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 8.00 līdz 17.00
Dokumenti Nolikums
Paziņojums par lēmumu  SIA „WARMY”, reģ. Nr. 40003960601

EUR 74655.00 bez PVN

Lēmums pieņemts 02.10.2015.

________________________________________________________________________________

19.08.2014

Pasūtītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads
Iepirkuma procedūras nosaukums „ Koksnes šķeldas piegāde  SIA „Viesītes komunālā pārvalde” katlumājai siltumenerģijas  ražošanai  2014./2015.gada  apkures sezonā”Identifikācijas Nr. VKP/2014/01
Iepirkuma priekšmets Koksnes šķelda 9 000 ber /m3
Kontaktpersona Māris Blitsons, tālr. 65234770, fakss, 65234771, mob. 25440203; e-pasts: maris.blitsons@viesite.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2014. gada 19. septembris līdz plkst. 1055 SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē.
Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība Iepirkuma procedūras dokumentācija pieejama SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājas lapā www.viesites-kp.lv, sadaļā „Iepirkumi”.Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 800 līdz 1700
Dokumenti Nolikums
Paziņojums par lēmumu  Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas
Z/S „Polīši”, reģ. Nr. 45401011854  EUR 39375.00 bez PVN
SIA „Indāres”, reģ. Nr. 45401014634  EUR  39465.00 bez PVNLēmums pieņemts 06.10.2014.

________________________________________________________________________________

07.10.2013.

Finansējuma saņēmējs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde” reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads
Projekts Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Viesītē, līgums nr. 3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/003
Iepirkuma procedūras nosaukums Būvuzraudzības nodrošināšana projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Viesītē” (līgums nr. 3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/003) būvdarbiem saskaņā ar FIDIC Sarkanās grāmatas un LR būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām. Identifikācijas Nr. VKP/2013/14/ KF
Iepirkuma priekšmets  Būvuzrauga pakalpojumi saskaņā ar FIDIC Sarkanās grāmatas un LR būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām
Kontaktpersona Māris Blitsons, tālr. 65234770, fakss, 65234771,  mob. 25440203;  e-pasts: maris.blitsons@viesite.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2013. gada 07. novembris līdz plkst. 1355 SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē.
Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība Iepirkuma procedūras dokumentācija pieejama SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājas lapā www.viesites-kp.lv, un Viesītes novada pašvaldības mājas lapā www.viesite.lv sadaļās „Iepirkumi”. Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 800 līdz 1700
Dokumenti  Nolikums, Tehniskā specifikācijaLīguma speciālie noteikumiLīguma vispārīgie noteikumi, Papildinformācija Nr.1, Papildinformācija Nr. 2, Papildinformācija Nr.3
Paziņojums par lēmumu

Tiesības slēgt līgumu  piešķirtas personu apvienībai „Akorda&Lakalme” (SIA „Akorda” reģ. Nr. 40003686472, SIA „Lakalme” reģ. Nr. 40003379590) par piedāvāto līgumcena 17675,00 LVL bez PVN

Lēmums pieņemts 27.11.2013.

27.09.2013.

Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”

reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237

Iepirkuma procedūras nosaukums

Koksnes šķeldas piegāde  SIA „Viesītes komunālā pārvalde” katlumājai siltumenerģijas  ražošanai  2013./2014.gada  apkures sezonā Identifikācijas Nr. VKP/2013/12

Iepirkuma priekšmets

Koksnes šķelda 6 000 ber. m3

Kontaktpersona

Māris Blitsons, tālr. 65234770, fakss, 65234771,

 mob. 25440203;

 e-pasts: maris.blitsons@viesite.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2013. gada 30. oktobris līdz plkst. 1355SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē, LV-5237

Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība

Iepirkuma procedūras dokumentācija pieejama vietnēs www.viesites-kp.lv, www.viesite.lv sadaļās „Iepirkumi”.

Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 800 līdz 1700

Dokumenti

 Nolikums

Paziņojums par lēmumu

Uzņēmums

Līguma summa Ls bez PVN

SIA „Sīpoli”, reģ. Nr. 45401010897

26400,00

z/s „Polīši”, reģ. Nr. 45401011854

13000,00

29.08.2013.

Pasūtītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde” reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads
Iepirkuma procedūras nosaukums  „Malkas piegāde  SIA „Viesītes komunālā pārvalde” siltumenerģijas  ražošanai  2013./2014.gada  apkures sezonā” Identifikācijas Nr. VKP/2013/11
Iepirkuma priekšmets Malka 600 m3
Kontaktpersona Māris Blitsons, tālr. 65234770, fakss, 65234771,  mob. 25440203;  e-pasts: maris.blitsons@viesite.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2013. gada 18. septembris līdz plkst. 1125 SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē.
Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība Iepirkuma procedūras dokumentācija pieejama SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājas lapā www.viesites-kp.lv, sadaļā „Iepirkumi”. Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 800 līdz 1700
Dokumenti  Nolikums
Paziņojums par lēmumu  Iepirkums noslēdzies bez rezultāta (nav saņemts neviens piedāvājums)

08.08.2013.

Finansējuma saņēmējs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde” reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237
Projekts Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Viesītē, Nr. PCS/3.5.2.1.1./11/03/005, līgums Nr. L-PCS-12-0043
Iepirkuma procedūras nosaukums Būvuzraudzība projektam „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Viesītē”, Nr. PCS/3.5.2.1.1./11.03.005 Identifikācijas Nr. VKP/2013/10/KF
Iepirkuma priekšmets Būvdarbu uzraudzība siltumtrašu būvdarbiem
Kontaktpersona Māris Blitsons, tālr. 65234770, fakss 65234771,  mob. 25440203;  e-pasts: maris.blitsons@viesite.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2013. gada 28. augusts  līdz plkst. 1355 SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē, LV-5237
Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība Iepirkuma procedūras dokumentācija pieejama SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājas lapā www.viesites-kp.lv, un Viesītes novada pašvaldības mājas lapā www.viesite.lv sadaļās „Iepirkumi”. Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 800 līdz 1700.
Dokumenti  Nolikums A pielikums B pielikums
Paziņojums par lēmumu

Tiesības slēgt līgumu piešķirtas SIA „BaltLine Globe”, reģ. Nr. 40003780856, par piedāvāto līgumcenu Ls 4200,00 bez PVN

Lēmums pieņemts 12.09.2013.

22.07.2013.

Pasūtītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde” reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads
Iepirkuma procedūras nosaukums  „Malkas piegāde  SIA „Viesītes komunālā pārvalde” siltumenerģijas  ražošanai  2013./2014.gada  apkures sezonā”, identifikācijas Nr. VKP/2013/09
Iepirkuma priekšmets Lapu koku malka 600 m3
Kontaktpersona Māris Blitsons, tālr. 65234770, fakss, 65234771,  mob. 25440203;  e-pasts: maris.blitsons@viesite.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2013. gada 22. augusts līdz plkst. 1425 SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē.
Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība Iepirkuma procedūras dokumentācija pieejama SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājas lapā www.viesites-kp.lv, sadaļā „Iepirkumi”. Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 800 līdz 1700
Dokumenti  Nolikums
Paziņojums par lēmumu  Iepirkums noslēdzies bez rezultāta (nav saņemts neviens piedāvājums)

22.07.2013.

Pasūtītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde” reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads
Iepirkuma procedūras nosaukums „ Koksnes šķeldas piegāde  SIA „Viesītes komunālā pārvalde” katlumājai siltumenerģijas  ražošanai  2013./2014.gada  apkures sezonā”, identifikācijas Nr. VKP/2013/08
Iepirkuma priekšmets Koksnes šķelda 12 000 m3
Kontaktpersona Māris Blitsons, tālr. 65234770, fakss, 65234771,  mob. 25440203;  e-pasts: maris.blitsons@viesite.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2013. gada 22. augusts līdz plkst. 1355 SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē.
Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība Iepirkuma procedūras dokumentācija pieejama SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājas lapā www.viesites-kp.lv, sadaļā „Iepirkumi”. Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 800 līdz 1700
Dokumenti  Nolikums Grozījumi Nr.1
Paziņojums par lēmumu  Tiesības slēgt līgumus piešķirtas:

Uzņēmums

Līguma summa Ls bez PVN

SIA „Sīpoli”, reģ. Nr. 45401010897

16350,00

SIA „DLLA”, reģ. Nr. 45403005956

20700,00

SIA „HW Energo”, reģ. Nr. 44103038605

42000,00

Lēmums pieņemts 04.09.2013.

09.07.2013.

Finansējuma saņēmējs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde” reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237
Projekts Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Viesītē, Nr. PCS/3.5.2.1.1./11/03/005, līgums Nr. L-PCS-12-0043
Iepirkuma procedūras nosaukums Būvuzraudzība projektam „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Viesītē”, Nr. PCS/3.5.2.1.1./11.03.005 Identifikācijas Nr. VKP/2013/07/KF
Iepirkuma priekšmets Būvdarbu uzraudzība siltumtrašu būvdarbiem
Kontaktpersona Māris Blitsons, tālr. 65234770, fakss 65234771,  mob. 25440203;  e-pasts: maris.blitsons@viesite.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2013. gada 24. jūlijs  līdz plkst. 1355 SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē.
Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība Iepirkuma procedūras dokumentācija pieejama SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājas lapā www.viesites-kp.lv, un Viesītes novada pašvaldības mājas lapā www.viesite.lv sadaļās „Iepirkumi”. Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 800 līdz 1700.
Dokumenti  Nolikums A pielikums B pielikums
Paziņojums par lēmumu  Iepirkums pārtraukts, jo pretendentu iesniegtie piedāvājumi pārsniedz  pasūtītāja finansiālās iespējas. Lēmums pieņemts 31.07.2013.

06.06.2013.

Finansējuma saņēmējs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde” reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237
Projekts Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Viesītē, Nr. PCS/3.5.2.1.1./11/03/005, līgums Nr. L-PCS-12-0043
Iepirkuma procedūras nosaukums Būvdarbi projektam „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Viesītē”, Nr. PCS/3.5.2.1.1./11.03.005Identifikācijas Nr. VKP/2013/06/KF
Iepirkuma priekšmets Siltumtrašu būvdarbi
Kontaktpersona Māris Blitsons, tālr. 65234770, fakss 65234771,  mob. 25440203;  e-pasts: maris.blitsons@viesite.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2013. gada 22. jūlijs  līdz plkst. 1355 SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē.
Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība Iepirkuma procedūras dokumentācija pieejama SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājas lapā www.viesites-kp.lv, un Viesītes novada pašvaldības mājas lapā www.viesite.lv sadaļās „Iepirkumi”. Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē, darba dienās no 800 līdz 1700.
Dokumenti  Nolikums A pielikums B pielikums Nolikums ar grozījumiem A Pielikums ar grozījumiem Apjomi ar grozījumiem Grozījumi Papildinformācija 1
Paziņojums par lēmumu  

Tiesības slēgt līgumu piešķirtas SIA „Halle B” (reģ. Nr. 40003296208 ) par piedāvāto līgumcenu 401507,23 LVL bez PVN.

Lēmums pieņemts 22.08.2013.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

  30.05.2013.

Finansējuma saņēmējs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde” reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads
Projekts Viesītes novada Elkšņu ciema ūdenssaimniecības attīstība , līgums Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/026/020
Iepirkuma procedūras nosaukums „Papilddarbi būvobjektā „Viesītes novada Elkšņu ciema ūdenssaimniecības attīstība”, līgums Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/026/020” Identifikācijas Nr. VKP/2013/05/ERAF
Iepirkuma priekšmets Būvdarbi – artēziskā urbuma rekonstrukcija
Kontaktpersona Māris Blitsons, tālr. 65234770, fakss, 65234771,  mob. 25440203;  e-pasts: maris.blitsons@viesite.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2013. gada 14. jūnijs līdz plkst. 1355  SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē.
Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība Iepirkuma procedūras dokumentācija pieejama SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājas lapā www.viesites-kp.lv un Viesītes novada pašvaldības mājas lapā www.viesite.lv sadaļās „Iepirkumi”. Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 800 līdz 1700
Dokumenti  Nolikums  A_pielikums B1_pielikums B2_pielikums B3_apjomi Grozījumi Nr.1 Papildinformācija Nr.1
Paziņojums par lēmumu

Tiesības slēgt līgumu piešķirtas SIA „Ošukalns celtniecība” (reģ. Nr. 45403012642 ) par piedāvāto līgumcenu 19866,86 LVL bez PVN.

Lēmums pieņemts 17.06.2013.

07.05.2013.

Finansējuma saņēmējs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde” reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads
Projekts Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Viesītē, līgums nr. 3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/003
Iepirkuma procedūras nosaukums Ūdens ieguves un sagatavošanassistēmasun jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Viesītē”, līgums Nr. 3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/003” ietvaros Identifikācijas Nr. VKP/2013/04/KF
Iepirkuma priekšmets  2 jaunu artēzisko urbumu, ūdens sagatavošanas stacijas, notekūdeņu attīšanas iekārtu izbūve
Kontaktpersona Māris Blitsons, tālr. 65234770, fakss, 65234771,  mob. 25440203;  e-pasts: maris.blitsons@viesite.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2013. gada 3. jūlijs līdz plkst. 1355 SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē.
Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība Iepirkuma procedūras dokumentācija pieejama SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājas lapā www.viesites-kp.lv, un Viesītes novada pašvaldības mājas lapā www.viesite.lv sadaļās „Iepirkumi”. Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 800 līdz 1700
Dokumenti  Nolikums A-Pielikums B_Pielikums Grozījumi Nr.1
Paziņojums par lēmumu  

Tiesības slēgt līgumu piešķirtas SIA „Siltums Jums”, reģ. Nr. 44103036801, par piedāvāto līgumcenu Ls 425902,74 bez PVN. Lēmums pieņemts 22.08.2013.

07.05.2013.

Finansējuma saņēmējs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde” reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads
Projekts Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Viesītē, līgums nr. 3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/003
Iepirkuma procedūras nosaukums Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Viesītē”, līgums Nr. 3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/003 ietvaros” Identifikācijas Nr. VKP/2013/03/KF
Iepirkuma priekšmets  Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija
Kontaktpersona Māris Blitsons, tālr. 65234770, fakss, 65234771,  mob. 25440203;  e-pasts: maris.blitsons@viesite.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2013. gada 3. jūlijs līdz plkst. 1255 SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē.
Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība Iepirkuma procedūras dokumentācija pieejama SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājas lapā www.viesites-kp.lv, un Viesītes novada pašvaldības mājas lapā www.viesite.lv sadaļās „Iepirkumi”. Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 800 līdz 1700
Dokumenti  Nolikums A-Pielikums B-Pielikums Grozījumi Nr.1
Paziņojums par lēmumu  Tiesības slēgt līgumu piešķirtas SIA „Siltums Jums”, reģ. Nr. 44103036801,  par piedāvāto līgumcenu Ls 1164456,54 bez PVN. Lēmums pieņemts 22.08.2013.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

25.10.2012.

Finansējuma saņēmējs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde” reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237
Projekts Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Viesītē, Nr. PCS/3.5.2.1.1./11/03/005, līgums Nr. L-PCS-12-0043
Iepirkuma procedūras nosaukums Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība projektam „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Viesītē”, Nr. PCS/3.5.2.1.1./11.03.005 Identifikācijas Nr. VKP/2012/06/KF
Iepirkuma priekšmets Saskaņots un pozitīvu ekspertīzes atzinumu saņēmis siltumtrašu rekonstrukcijas projekts saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums), Tehniskā projekta realizācijas autoruzraudzība.
Kontaktpersona Māris Blitsons, tālr. 65234770, fakss, 65234771,  mob. 25440203;  e-pasts: maris.blitsons@viesite.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2012. gada 29. novembris līdz plkst. 1355 SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē.
Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība Iepirkuma procedūras dokumentācija pieejama SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājas lapā www.viesites-kp.lv, un Viesītes novada pašvaldības mājas lapā www.viesite.lv sadaļās „Iepirkumi”. Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 800 līdz 1700.
Dokumenti  Nolikums
Paziņojums par lēmumu

Tiesības slēgt līgumu piešķirtas SIA „C projekti” (reģ. Nr. 45403022000 ) par piedāvāto līgumcenu 6085,00 LVL bez PVN.

Lēmums pieņemts 13.12.2012.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

26.07.2012.

Finansējuma saņēmējs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads
Projekts Viesītes novada Elkšņu ciema ūdenssaimniecības attīstība , līgums Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/026/020
Iepirkuma procedūras nosaukums Būvdarbi projektam „Viesītes novada Elkšņu ciema ūdenssaimniecības attīstība”, līgums Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/026/020Identifikācijas Nr. VKP/2012/05/ERAF
Iepirkuma priekšmets Būvdarbi (artēziskais urbums, ūdens atdzelžošanas stacija, kanalizācijas un ūdensvada tīkli, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas) projekta „Viesītes novada Elkšņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros.
Kontaktpersona Māris Blitsons, tālr. 65234770, fakss, 65234771, mob. 25440203; e-pasts: maris.blitsons@viesite.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2012. gada 30. augusts līdz plkst. 1355 SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē.
Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība Iepirkuma procedūras dokumentācija pieejama SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājas lapā www.viesites-kp.lv, un Viesītes novada pašvaldības mājas lapā www.viesite.lvsadaļās „Iepirkumi”.Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 800 līdz 1700
Dokumenti Nolikums, A_pielikumsTS, C_pielikums_līguma projekts,Bpielikums- TP (darbu apjomi, BK, GP, Izejosie dati, Pielikumi, Ģeologija, UKT1, UKT2, UKT3, UKT4),   Papildinformācija 1,  Papildinformācija 2
Paziņojums par lēmumu

Tiesības slēgt līgumu piešķirtas SIA „Ošukalns celtniecība” (reģ. Nr. 45403012642 ) par piedāvāto līgumcenu 219366,39 LVL bez PVN.

Lēmums pieņemts 06.09.2012.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

26.07.2012.

Finansējuma saņēmējs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads
Projekts Viesītes novada Elkšņu ciema ūdenssaimniecības attīstība , līgums Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/026/020
Iepirkuma procedūras nosaukums Būvuzraudzība projekta „Viesītes novada Elkšņu ciema ūdenssaimniecības attīstība”, līgums Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/026/020, būvdarbiem Identifikācijas Nr. VKP/2012/04/ERAF
Iepirkuma priekšmets Būvuzraudzība būvdarbiem projekta „Viesītes novada Elkšņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros
Kontaktpersona Māris Blitsons, tālr. 65234770, fakss, 65234771, mob. 25440203; e-pasts: maris.blitsons@viesite.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2012. gada 23. augusts līdz plkst. 1355 SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē.
Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība Iepirkuma procedūras dokumentācija pieejama SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājas lapā www.viesites-kp.lv, un Viesītes novada pašvaldības mājas lapā www.viesite.lvsadaļās „Iepirkumi”.Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 800 līdz 1700
Dokumenti Nolikums Tehniskās specifikācijas Darbu apjomi LS_4_1 Iepirkuma ligums Pakalpojumi Specialie noteikumi LP_S_4_1 Iepirkuma ligums Pakalpojumi Visparigie noteikumi Papildinformācija Nr.1
Paziņojums par lēmumu

Tiesības slēgt līgumu piešķirtas SIA „Firma L4”(reģ.Nr. 40003236001) par piedāvāto līgumcenu 5400.00 LVL bez PVN.

Lēmums pieņemts 30.08.2012.

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

13.07.2012.

Finansējuma saņēmējs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads
Projekts Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Viesītē, līgums nr. 3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/003
Iepirkuma procedūras nosaukums Tehniskā projekta izstrāde ūdensapgādes sistēmai, notekūdeņu attīrīšanai un autoruzraudzība projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Viesītē”, līgums Nr. 3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/003
Identifikācijas Nr. VKP/2012/03/KF
Iepirkuma priekšmets Iepirkuma priekšmets ir: a) Saskaņots, un pozitīvu ekspertīzes atzinumu saņēmis tehniskais projekts par ūdens apgādi ar šādu darbu sastāvu:
  • Divu jaunu artēzisko urbumu ierīkošana,
  • Esošo urbumu (6 gab.) tamponēšana,
  • Jaunas ūdens attīrīšanas stacijas (ŪAS) ierīkošana,
  • Pazemes ūdens rezervuāru ierīkošana ar kopējo tilpumu ≈ 360 m³, divi pazemes rezervuāri, katrs 180 m3,
  • Otrā pacēluma sūkņu stacijas izbūve.

b) Saskaņots un pozitīvi ekspertīzes atzinumu saņēmis tehniskais projekts par notekūdeņu attīrīšanu, izbūvējot rūpnieciski ražotas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ražību 300 m3/dnn. c) Tehniskā projekta (par punktā „a” un „b” minēto) realizācijas autoruzraudzība.Kontaktpersona:Māris Blitsons, tālr. 65234770, fakss, 65234771, mob. 25440203; e-pasts: maris.blitsons@viesite.lvPiedāvājuma iesniegšanas termiņš:2012. gada 16. augusts līdz plkst. 1355 SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē.Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība: Iepirkuma procedūras dokumentācija pieejama SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājas lapā www.viesites-kp.lv, un Viesītes novada pašvaldības mājas lapā www.viesite.lvsadaļās „Iepirkumi”.Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 800 līdz 1700Dokumenti:NolikumsLP_S_4_2 Iepirkuma līguma vispārīgie noteikumiF_pielikums G1_pielikumsG2 pielikumsH1_pielikums H2_pielikums Atbildes uz ieinteresēto projektētāju jautājumiem 23.07.2012. Grozījumi Nr.1 Papildinformācija Nr. 1Paziņojums par lēmumu

Tiesības slēgt līgumu piešķirtas SIA „Belss” (reģ.Nr. 40003237609) par piedāvāto līgumcenu 14200.00 LVL bez PVN.

Lēmums pieņemts 27.09.2012

 

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

27.03.2012.

Finansējuma saņēmējs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads
Projekts Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Viesītē, līgums nr. 3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/003
Iepirkuma procedūras nosaukums Tehniskā projekta izstrāde – Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija projektam „ Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Viesītē”,līgums Nr.3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/003(Identifikācijas Nr. VKP/2012/02/KF)
Iepirkuma priekšmets Tehniskā projekta izstrāde – Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija projektam „ Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Viesītē” (Inženiertpogrāfijas un inženierģeoloģijas veikšana, skiču risinājumu izstrāde, tehniskā projekta izstrāde, saskaņošana, būvekspertīzes veikšana,tehnisko specifikāciju sagatavošana ŪKT būvdarbiem)
Kontaktpersona Māris Blitsons, tālr. 65234770, fakss, 65234771, mob. 25440203; e-pasts: maris.blitsons@viesite.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2012. gada 10. maijs līdz plkst. 1400SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē.
Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība Iepirkuma procedūras dokumentācija pieejama SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājas lapā www.viesites-kp.lv, un Viesītes novada pašvaldības mājas lapā www.viesite.lvsadaļās „Iepirkumi”.Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 800 līdz 1700
Dokumenti Nolikums LP_S_4_2 Iepirkuma ligums_ Pakalpojumi Visparigie noteikumi LS_4_2 Iepirkuma līgums_Speciālie noteikumi L4_TP_visparigie dati; L4_TP_UKT-1; L4_TP_UKT-2; L4_TP_UKT-3; L4_PP_ UKT-1; L4_PP-UKT-2; L4_PP_UKT-3; L4_PP_UKT-4; L4_PP_UKT-5; L4_PP_UKT-6; L4_PP_UKT-7; L4_PP_UKT-8; L4_PP_UKT-9 Ieinteresēto projektētāju sanāksmes protokols
Paziņojums par līgumu

Tiesības slēgt līgumu piešķirtas SIA „Inženiertehniskie projekti”(reģ.Nr. 51203015571) par piedāvāto līgumcenu 12925.00 LVL bez PVN.

Lēmums pieņemts 31.05.2012.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

02.03.2012

Uzmanību! Veikti grozījumi iepirkuma nolikumā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 19.04.2012.

Finansējuma saņēmējs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads
Projekts Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Viesītē, līgums nr. 3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/003
Iepirkuma procedūras nosaukums Būvuzraudzības nodrošināšana projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Viesītē” (līgums nr. 3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/003) būvniecībai saskaņā ar FIDIC Dzeltenās un Sarkanās grāmatas un LR būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām”
Iepirkuma priekšmets Būvuzraudzība būvdarbiem projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Viesītē” ietvaros- Divu jaunu artēzisko urbumu ierīkošana, veco urbumu tamponēšana, jaunas ūdens attīrīšanas stacijas izbūve, jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve, jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve, ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija
Kontaktpersona Māris Blitsons, tālr. 65234770, fakss, 65234771, mob. 25440203; e-pasts: maris.blitsons@viesite.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2012. gada 19. aprīlis līdz plkst. 1400SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē.
Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība Iepirkuma procedūras dokumentācija pieejama SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājas lapā www.viesites-kp.lv, un Viesītes novada pašvaldības mājas lapā www.viesite.lvsadaļās „Iepirkumi”.Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 800 līdz 1700
Dokumenti Paziņojums par līgumu Iepirkuma nolikumsTehniskā specifikācija Pakalpojuma speciiālie noteikumi Vispārigie noteikumi Grozījumi Nr.1

Tiesības slēgt līgumu piešķirtas personu apvienībai SIA „Rem Pro”(reģ.Nr. 41503041904) un SIA „Sweco Lietuva” (reģ.Nr. 301135783) par piedāvāto līgumcenu 12700.00 LVL bez PVN.

Lēmums pieņemts 31.05.2012