Smilšu iela 2, Viesīte
+37122822103, +37126548136, +37125440203
napa[@]viesites-kp.lv

Iepirkumi PIL 9.panta

Created with Sketch.

04.03.2024

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvalde” , Reģistrācijas numurs:55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237

Iepirkuma procedūras nosaukums: Atklāts konkurss būvdarbu uzraudzība „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža ielā 21, Viesītē, energoefektivitātes pasākumi”

Identifikācijas Nr. VKP 2024/2

Iepirkuma priekšmets: CPV kods:71247000 – būvdarbu uzraudzība – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākums

Kontaktpersonas:

Pasūtītāja kontaktpersona,  kura ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt organizatoriska rakstura informāciju par projektu: SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes loceklis Māris Blitsons, tālrunis 25440203,

e-pasts: maris.blitsons@viesites-kp.lv

Pasūtītāja kontaktpersona, kura ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt tehniska rakstura informāciju par iepirkumu: Projekta vadītājs  Egons Varažinskis, tālrunis  28929034, e-pasts: projekti.pkg@gmail.com.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2024.gada 25.marts plkst. 10:00

Pretendents dokumentus iesniedz elektroniskā formā, parakstot tos ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz  e-pasta adresi napa@viesites-kp.lv  līdz 2024.gada, 25. marta plkst.10:00.

 

Vieta:  Smilšu iela 2, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237

Piedāvājuma atvēršanas laiks:  2024.gada 25.marts plkst. 14:00

Vieta:  Smilšu iela 2, Viesīte, Jēkabpils novads, LV5237

Iepirkumu procedūras dokumentācija pieejama vietnē: www.viesite-kp.lv sadaļā „Iepirkumi”.

Dokumenti pielikumā:

Nolikums VKP 2024-2

VKP 2024-2_1.PIELIKUMS_TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

VKP 2024-2_2.PIELIKUMS_PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ PROCEDŪRĀ un FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

VKP 2024-2_3.PIELIKUMS_VIENOŠANĀS PROTOKOLS

VKP 22024-2_4.PIELIKUMS_LĪGUMS

VKP 2024-2 _5.PIELIKUMS_BŪVUZRAUGA PROFESIONĀLĀS PIEREDZES APRAKSTS

Paziņojums par lēmumu: Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības  – SIA „AGADOS exertus”,

 Reģ.nr.45403042859

Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības –  saimnieciski izdevīgākais piedāvājums

ar zemāko cenu: EUR 9 322,32 (bez PVN).

(Iepirkuma līgums ar piegādātāju tiek slēgts pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no ALTUM un

pēc uzvarētāja saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.)

12.04. 2024.gada iepirkumu komisijas lēmums