Smilšu iela 2, Viesīte
+37122822103, +37126548136, +37125440203
napa[@]viesites-kp.lv

SADZĪVES ATKRITUMU SAVĀKŠANA UN TRANSPORTĒŠANA

Created with Sketch.

PAR ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU 2024.GADĀ

Atkritumu izvešanas kalendars 2024.gadā daudzdzīvokļu mājām

PAR ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU 2023.GADĀ

Atkritumu apsaimniekošanu veic – SIA „Vidusdaugavas SPAAO”.

Maksa par atkritumu izvešanu:

SIA ”Viesītes komunaļā pārvalde” noslēgusi līgumus par atkritumu izvešanu no  apsaimniekošanā esošajām daudzdzīvokļu mājām

Atkritumu izvešanas kalendārs 2023. gadā  


PAR ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU NO 2022.GADA 1.JŪNIJA

SIA ”Viesītes komunālā pārvalde” no 2022.gada 31.maijā izbeidz atkritumu savākšanu bijušā Viesītes novada teritorijā.

Jēkabpils novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar SIA ”Vidusdaugavas SPAAO” par atkritumu apsaimniekošanu  no 2022.gada 1.jūnija Viesītes pilsētā, Elkšņu, Rites, Saukas un Viesītes pagastos.

Vairāk informācijas šeit: https://www.jekabpils.lv/lv/jaunums/vidusdaugavas-spaao-aicina-fiziskas-un-juridiskas-personas-parslegt-ligumus-par-sadzives-atkritumu-apsaimniekosanu-jekabpils-novada-viesites-pilseta-elksnu-rites-saukas-un-viesites-pagastos

Atkritumu izvešanas grafiku no 2022.gada 01. jūnija meklēt: SIA „Vidusdaugavas SPAAO”


ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA DAUDZDZĪVOKĻU MĀJĀS.

SIA ”Viesītes komunālā pārvalde” noslēgusi līgumu ar SIA ”Vidusdaugavas SPAAO” par atkritumu apsaimniekošanu SIA ” Viesītes komunālā pārvalde” pārvaldībā un apsaimniekošanā esošajām daudzdzīvokļu mājām.

SIA ‘Vidusdaugavas SPAAO”  atkritumu apsaimniekošanas maksa no 2022. gada 1.janvāra ir 19.37 EUR/m3 bez PVN. Vairāk šeit: Pakalpojumu izcenojumi (spaao.lv)

IZVEŠANAS GRAFIKI DAUDZDZĪVOKĻU MĀJĀM

______________________________________________________________________________________________

Atkritumu šķirošana bij.Viesītes novadā

Atkritumi bij. Viesītes novadā tiek šķiroti, no sadzīves atkritumiem atdalot otreiz pārstrādājamās  izejvielas – divās frakcijās: 1.- stikla iepakojums, 2. pārējais iepakojums (PET iepakojums, papīrs un kartons, metāla -skārda iepakojums)

Kopš 2012.gada novembra bij. Viesītes novada iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja šķirot atkritumus – PET pudeles,papīru  un stikla taru. Atkritumu konteineri šķiroto atkritumu savākšanai  atrodas Viesītē: Meža ielā 17, Dzelzceļnieku ielā 3, Pavasara ielā 4A, Smilšu ielā  26, Smilšu iela 37A – pie Riekstu meža, Sporta ielā 13A, Biržu iela 1-pie ugunsdzēsējo depo, P.Stradiņa 1A- tirgus, ; Lonē – Aronijas 3, Saukā – pie Torņa garažām, Ritē – Cīruļos; Elkšņos – Jaunā iela 4. Atkritumu šķirošanas konteineri ir paredzēti visiem novada iedzīvotājiem, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

Stikla pudeļu un burku šķirošanai izvietoti zaļi (zvanveida) konteineri, ar attiecīgu informatīvu uzlīmi un atveri konteinerā. Stiklam atkritumu konteinerā jābūt tīriem, tāpat konteinerā drīkst mest stikla lauskas. Nedrīkst mest – spoguļstiklu, lampu kupolus, logu stiklu, automobiļu logu stiklu.

PET pudeļu, Papīra, Metāla konteineri ir dzeltenā, zilā vai zaļā krāsā. Uz konteinera informējošas uzlīmes. Pirms iemešanas konteinerā, nepieciešams pudeles un citus iepakojumus saplacināt, tādējādi nodrošinot lielāku  apjomu atkritumu ievietošanu  vienā konteinerā. Šajos konteineros drīkst izmest tīrus polietilēna maisiņus un plēvi. Konteineros drīkst mest jebkura veida papīrus, avīzes, žurnālus, bukletus, brokastu pārslu, cepumu, apavu un citas līdzīgas kartona kastes. konteineros drīkst izmest skārdenes un citus metāla priekšmetus.

Pirms izmet- saplacini!  Neizmest – slapju un netīru materiālu.

Svarīgi atcerēties, ka, lai sašķirotie atkritumi varētu tikt tālāk pilnvērtīgi izmantoti, tiem ir jābūt maksimāli kvalitatīviem, šeit galvenais nosacījums ir izmestā atkrituma tīrība. Aicinām bij. Viesītes novada iedzīvotājus aktīvāk piedalīties atkritumu šķirošanā jo:

  • Ilgtermiņā šķirojot atkritumus, var samazināt atkritumu apsaimniekošanas izmaksas;
  • Atkritumu šķirošana samazina to atkritumu daudzumu, kas tiek apglabāti atkritumu poligonā;
  • Atdalot iepakojumu no pārējiem atkritumiem, mēs samazinām no jauna saražojamā iepakojuma daudzumu. Iepakojuma pārstrāde taupa enerģiju un citus dabas resursus.
  • Šķirotie atkritumi kļūst par otrreizējām izejvielām, no kurām var atkārtoti saražot jaunas – tādas pašas vai citas preces.

Bīstamie atkritumi:

Bij. Viesītes novada iedzīvotājiem izlietotās baterijas un izlietotās ekonomiskās spuldzes iespējams nodot SIA „Viesītes komunālā pārvalde telpās”, Smilšu ielā 2, Viesītē.