Smilšu iela 2, Viesīte
+37122822103, +37126548136, +37125440203
napa[@]viesites-kp.lv

NAMU APSAIMNIEKOŠANA

Created with Sketch.

Sākot ar 2023. gada 1. martu ir uzsākta mājas lietas kārtošana elektroniskā vidē interneta vietnē www.bis.gov.lv  – Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS), ko paredz Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums

Informāciju, kas pieejama mājas lietā, BIS lietotājs var sākt pētīt pēc šādos gadījumos ierastās autorizācijas – savu identitāti var apstiprināt, izmantojot elektronisko parakstu vai internetbanku. Dzīvokļa īpašnieks var apskatīt informāciju tikai par savu māju.

Lai sāktu apskatīt mājas lietu, dzīvokļa īpašniekam jāizvēlas adrese bis.gov.lv un jāaktivizē sadaļas Būvju ekspluatācija apakš sadaļa Māju lietas.

Dzīvokļa īpašnieks pēc reģistrēšanās sistēmā var saņemt informāciju no šādām sadaļām:

 • Pārvaldnieks

 • Īpašnieki

 • Skaitītāji (šeit ievietoti mājas kopējā ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi)

 • Apsaimniekošanas izmaksas

 • Ienākumu un izdevumu pārskati

 • Paziņojumi

 • Kopsapulces

 • Aptaujas

 • Apsekošanu reģistrācijas žurnāls

 • Remontdarbi

 • Dokumentācija

 • Pilnvaras un deleģējumi

 • Lēmumi

Uzņēmumā strādā namu pārvaldnieks Andris Duļbinskis.

E-pasts: andris.dulbinskis@viesites-kp.lv

Tel. 28559588

 A. Duļbinskis 2022. gadā ir absolvējis Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultāti, ieguvis profesionālo bakalaura grādu namu pārvaldībā. 2023. gadā RTU IEVF ieguvis maģistra grādu- nekustamā īpašuma ekonomists.

Atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumam namu apsaimniekotājs piedāvā:

 •  pārvaldīšanas procesa nepārtrauktību nodrošinot dzīvojamās mājas lietošanas īpašību (kvalitātes) saglabāšanu visā tās ekspluatācijas laikā;

 •  pēc iespējas optimālu pārvaldīšanas darba metožu izvēli, tajā skaitā optimālu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumu veidošanu, samērojot tos ar dzīvojamās mājas īpašnieka maksātspēju;

 •  sniegto pakalpojumu satura un kvalitātes nodrošināšanu pārvaldāmās dzīvojamās mājas lietošanas īpašību (kvalitātes) saglabāšanu visā tās ekspluatācijas laikā;

 •  indivīda drošības vai veselības aizskāruma nepieļaujamību pārvaldīšanas procesā;

 •  apkārtējās vides kvalitātes saglabāšanas un uzlabošanas nodrošināšanu pārvaldīšanas procesā.