Smilšu iela 2, Viesīte
+37122822103, +37126548136, +37125440203
napa[@]viesites-kp.lv

NAMU APSAIMNIEKOŠANA

Created with Sketch.

10.10.2012.

Sākot ar 15.10.2012. SIA „Viesītes komunālā parvalde” telpās darba dienās laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 17:00 dzīvokļu īpašnieki varēs iepazīties ar  dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas tāmju kopsavilkumiem 2013. gadam.

Saskaņā ar 2008. gada 9. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1014 dzīvokļu īpašniekiem 30 darbadienu laikā (t.i.līdz 26.11.2012.) kopsapulcē jāpieņem lēmums par dzīvojamajai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu nākamajam kalendārajam gadam.

Ja dzīvokļu īpašnieki iepriekšminētajā termiņā nav sasaukuši kopsapulci un nolēmuši apstiprināt dzīvojamai mājai aprēķināto pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam kalendārajam gadam, dzīvojamās mājas pārvaldnieka aprēķinātā maksa nākamajm kalendārajam gadam stājas spēkā ar 1. janvāri.

Ja dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē noraida pārvaldnieka piedāvāto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu, vienlaikus izlem­jams jautājums par attiecīgās maksas noteikšanu visu šajos noteikumos noteikto pakalpojumu nodrošināšanai vai par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu.