Smilšu iela 2, Viesīte
+37122822103, +37126548136, +37125440203
napa[@]viesites-kp.lv

Atkritumu vedējs HZ 4804

Created with Sketch.

Izsole

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvalde” atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu – automašīna MAN 28.364 (atkritumu vedējs), reģistrācijas Nr. HZ4804, izlaiduma gads – 2001. Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija līdz 2022. gada 27. maija plkst. 10:00 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvalde” telpās Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no plkst. 09:00 līdz 16:00 (piektdienās līdz plkst. 14:00) vai sūtot pieteikumu uz e-pastu: napa@viesites-kp.lv Ar izsoles noteikumiem var iepazīties sabiedrības mājas lapā: www.viesites-kp.lv. Informācija par tehnisko stāvokli un pieteikšanās izsolāmās mantas apskatei tās atrašanās vietā (Smilšu ielā 39B, Viesītē), zvanot pa tālr. 20229530, kontaktpersona Martiņš Prodnieks.

Izsole notiks 2022. gada 27. maijā plkst. 11:00, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvalde” telpās, Smilšu ielā 2, Viesītē, Jēkabpils novadā. Izsolāmās mantas nosacītā cena – 7438,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN 21%). Izsoles solis 100,00 EUR. Nodrošinājuma nauda 743,80 EUR pirms izsoles jāiemaksā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvalde” kontā Nr.LV75UNLA0009000508011, AS SEB Banka.

Tālrunis informācijai 25440203.

1. izsoles noteikumi HZ4804

2. pielikums Pieteikums izsolei HZ4804.docx

2. pielikums Pieteikums izsolei HZ4804

3. pielikums Izsoles reģistrācijas lapa HZ4804

4. pielikums Izsoles protokols HZ4804

5. pielikums Pirkuma līgums HZ4804

6. pielikums Pieņemšanas nodošanas akts HZ4804

MAN 28.364 HZ-4804