Smilšu iela 2, Viesīte
+37122822103, +37126548136, +37125440203
napa[@]viesites-kp.lv

Notekūdeņu savākšana un attīrīšana

Kanalizācijas pakalpojuma tarifs no 2023.gada 1. janvāra – 2,523 EUR/m3 bez PVN.

Tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis –  21%.

Paziņojums par ūdensapgādes tarifa izmaiņām no 2023.gada 1. janvāra

Nr.1087 Domes lēmums Viesītes komunālā pārvalde-ūdensapgādes pakalpojuma tarifs


Kanalizācijas pakalpojuma tarifs no 2018.gada – 1,260 EUR/m3 bez PVN.

Tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis –  21%.


Pieteikuma anketas jauniem pieslēgumiem

Lai varētu plānot jaunus pieslēgumus pilsētas ūdensvadam un kanalizācijai, nepieciešams apzināt tos privātmāju īpašniekus, kuri vēlēsies pieslēgties centralizētajiem tīkliem. Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka par saviem līdzekļiem jāizbūvē ūdensvada un kanalizācijas caurules līdz pieslēguma vietai (īpašuma robežai), kā arī jāuzstāda ūdens skaitītājs. Ja vēlas pieslēgties tikai kanalizācijai, tad būs nepieciešams kanalizācijas plūsmas mērītājs.

Tāpēc lūdzam Amatnieku, Kārļa, Raiņa (no Amatnieku  ielas līdz Sporta ielai), Brīvības, Peldu, Miera, Sporta (no Pavasara līdz Meža ielai), Pavasara, Smilšu (no Pavasara ielas līdz arodskolai) ielu privātmāju īpašniekus līdz 28.02.2013. ierasties SIA „Viesītes komunālā pārvalde” un aizpildīt pieteikuma anketas, kā arī iesniegt Zemesgrāmatu apliecību un Zemes robežu plānu kopijas.