Smilšu iela 2, Viesīte
+37122822103, +37126548136, +37125440203
napa[@]viesites-kp.lv

Notekūdeņu savākšana un attīrīšana

Pieteikuma anketas jauniem pieslēgumiem

Lai varētu plānot jaunus pieslēgumus pilsētas ūdensvadam un kanalizācijai, nepieciešams apzināt tos privātmāju īpašniekus, kuri vēlēsies pieslēgties centralizētajiem tīkliem. Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka par saviem līdzekļiem jāizbūvē ūdensvada un kanalizācijas caurules līdz pieslēguma vietai (īpašuma robežai), kā arī jāuzstāda ūdens skaitītājs. Ja vēlas pieslēgties tikai kanalizācijai, tad būs nepieciešams kanalizācijas plūsmas mērītājs.

Tāpēc lūdzam Amatnieku, Kārļa, Raiņa (no Amatnieku  ielas līdz Sporta ielai), Brīvības, Peldu, Miera, Sporta (no Pavasara līdz Meža ielai), Pavasara, Smilšu (no Pavasara ielas līdz arodskolai) ielu privātmāju īpašniekus līdz 28.02.2013. ierasties SIA „Viesītes komunālā pārvalde” un aizpildīt pieteikuma anketas, kā arī iesniegt Zemesgrāmatu apliecību un Zemes robežu plānu kopijas.