Smilšu iela 2, Viesīte
+37122822103, +37126548136, +37125440203
napa[@]viesites-kp.lv

ŪDENS IEGUVE, SAGATAVOŠANA UN APGĀDE

Created with Sketch.

Ūdens apgādes tarifs ar skaitītāju no 2023.gada 1. janvāra – 1,423   EUR/m3 (bez PVN)

Tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis –  21%.

Paziņojums par ūdensapgādes tarifa izmaiņām no 2023.gada 1. janvāra

Nr1087 Domes lēmums Viesītes komunālā pārvalde-ūdensapgādes pakalpojuma tarifs


Ūdens apgādes tarifs ar skaitītāju no 2015.gada – 0,877   EUR/m3 (bez PVN)

Tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis –  21%.


Dzeramā ūdens kvalitātes uzraudzība

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumu Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”, dzeramā ūdens monitoringu, SIA „Viesītes komunālā pārvalde” regulāri veic dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudes BOIR laboratorijā, lai iegūtu informāciju par tā atbilstību vai neatbilstību šo noteikumu nekaitīguma un kvalitātes prasībām, kā arī par pārmaiņām dzeramajā ūdenī.

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” katru gadu izstrādā dzeramā ūdens piegādātāja monitoringa programmu un dzeramā ūdens izmeklējuma programmu pēc dezinfekcijas veikšanas. Pēc monitoringa programmas Viesītes pilsētā 4 reizes gadā veicam dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudes, ja kāds no radītājiem neatbilst, BIOR laboratorija, atkārtoti noņemt ūdens paraugu un veic testēšanu. SIA „Viesītes komunālā pārvalde” ir noslēgts līgums ar komersantu, par Viesītes pilsētas ūdens uzglabāšanas rezervuāru mazgāšanu un dezinficēšanu 2 reizes gadā. Komersants ir reģistrēts Veselības inspekcijā un tam ir attiecīgā atļauja šo darbu veikšanai. Pēc dezinfekcijas veikšanas BIOR laboratorija veic paraugu testēšanu.

Ūdens testēšanas pārskati:

Viesīte – 2022.gads pieejams šeit:

Testēšanas pārskats – BIOR_TP_PV-2022-P-280763_V1 PII Zīlīte

Atzinums – A-280763-2022 PII Zīlīte

Testēšanas pārskats – BIOR_TP_PV-2022-P-368064_V1 Vidusskola

Atzinums – A-368064-2022 Vidusskola

Viesītes pilsēta

Viesītes pilsētas ūdens apgāde tiek nodrošināta no no trīs artēziskajiem urbumiem, ūdens sagatavošanas stacijas un pazemes ūdens rezervuāriem  Raiņa ielā 47.

Elkšņu pagasts

Elkšņu ciema ūdens apgāde tiek nodrošināta no artēziskā urbuma Prauliņi un ūdens sagatavošanas stacijas          Dārza ielā 1

Rites pagasts

Cīruļu ciema ūdens apgāde tiek nodrošināta no artēziskā urbuma un ūdens sagatavošanas stacijas

Saukas pagasts

Lones  ciema ūdens apgāde sastāv no diviem apgādes tīkliem.

  1. No artēziskā urbuma un ūdens sagatavošanas stacijas ”Poceri”

 2. No artēziskā urbuma un ūdens sagatavošanas stacijas ”Ezera iela”

Saukas ciema ūdens apgāde tiek nodrošināta no artēziskā urbuma un ūdens sagatavošanas stacijas ”Aka 1”

Briežu ciema ūdens apgāde tiek nodrošināta no artēziskā urbuma un ūdens sagatavošanas stacijas

Saukas pagasta Māja -4” ūdens apgāde tiek nodrošināta no artēziskā urbuma un ūdens sagatavošanas stacijas  ”Aka-4”

Viesītes pagasts

Eķengrāves ciema ūdens apgāde tiek nodrošināta no artēziskā urbuma un ūdens sagatavošanas stacijas ”Ozolmuiža”