Ūdens ieguve un apgāde

www.viesites-kp.lv

ūdens apgades tarifs ar skaitītāju    –  EUR/m3

ūdens apgades tarifs bez skaitītāju  –  EUR/persona/mēnesī

Viesītes pilsēta

Viesītes pilsētas ūdens apgāde tiek nodrošināta no no trīs arteziskajiem urbumiem, ūdens sagatavošanas stacijas un pazemes ūdens rezervuāriem  Raiņa ielā 47.

Elkšņu pagasts

Elkšņu ciema ūdens apgāde tiek nodrošināta no artēziskā urbuma Prauliņi un ūdens sagatavošans stacijas                   Dārza ielā 1

Rites pagasts

Cīruļu ciema ūdens apgāde tiek nodrošināta no artēziskā urbuma un ūdens sagatavošans stacijas

Saukas pagasts

Lones  ciema ūdens apgāde sastāv no diviem apgādes tīkliem.

  1. No artēziskā urbuma un ūdens sagatavošanas stacijas ”Poceri”

 2. No artēziskā urbuma un ūdens sagatavošanas stacijas ”Ezera iela”

Saukas ciema ūdens apgāde tiek nodrošināta no artēziskā urbuma un ūdens sagatavošans stacijas ”Aka 1”

Briežu ciema ūdens apgāde tiek nodrošināta no artēziskā urbuma un ūdens sagatavošans stacijas

Saukas pagasta Māja -4” ūdens apgāde tiek nodrošināta no artēziskā urbuma un ūdens sagatavošans stacijas  ”Aka-4”

Viesītes pagasts

Eķengrāves ciema ūdens apgāde tiek nodrošināta no artēziskā urbuma un ūdens sagatavošans stacijas ”Ozolmuiža”