Smilšu iela 2, Viesīte
+37122822103, +37126548136, +37125440203
napa[@]viesites-kp.lv

DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMU UZSKAITE UN KONTROLE

Created with Sketch.

Saistošie noteikumi par decentralizētas kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jēkabpils novada pašvaldībā

pieejami šeit: https://likumi.lv/ta/id/335570-par-decentralizeto-kanalizacijas-pakalpojumu-sniegsanas-un-uzskaites-kartibu-jekabpils-novada-pasvaldiba


Pielikums – DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS REĢISTRĀCIJAS APLIECINĀJUMS,

pieejams šeit: DKS reģistrācijas apliecinājums – pielikums Nr.4


 Ar saistošiem noteikumiem Par Jēkabpils novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai var iepazīties:https://likumi.lv/ta/id/326775-par-jekabpils-novada-pasvaldibas-lidzfinansejumu-nekustama-ipasuma-pieslegsanai-centralizetajai-kanalizacijas-un-udensapgades