Smilšu iela 2, Viesīte
+37122822103, +37126548136, +37125440203
napa[@]viesites-kp.lv

Pārskati un finanses

1.Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem, nozare (NACE):                                                                  Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators)


3.1.Finanšu mērķu un nefinašu mērķu īstenošanas rezultāti.


3.2.Veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā.

2021.gads 

2020.gads

2019.gads 

2018.gads

2017.gads


3.3.Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu.

24.08.2017. EUR212000, pamatlīdzekļu ieguldījums pamatkapitālā, (no tā:  1. Saimnieciskās kanalizācijas tīkli un spiedvads Rites pagasta Cīruļu ciemā, 900,0 metri – EUR52000, 2. Dzeramā ūdensvada tīkli Rites pagasta Cīruļu ciemā, ūdens atdzelžošanas sistēma, 2492,7 metri – EUR128000, 3. Kanalizācijas tīkli Viesītes pilsētas Bērzu un Dzelzceļnieku dzīvojamām mājām, 256 metri- EUR32000.).

2017.gads. – Galvojums – EUR25000. Aizņēmumam kurināmā iegādes nodrošināšanai. Aizņēmums atmaksāts 2018.gadā.

2018.gads. – Galvojums – EUR30000. Aizņēmumam kurināmā iegādes nodrošināšanai. Aizņēmums atmaksāts 2019.gadā

19.07.2019. EUR7000. Naudas ieguldījums pamatkapitālā, Par pirts izdevumu segšanu. izlietots pirts izdevumu segšanai.

2019.gads. – Galvojums – EUR667700. ”Viesītes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecības 2.kārta” projektēšanai, būvniecībai, autoruzraudzībai un būvuzraudzībai. Objekts nodots ekspluatācija 2021.gada maijā.

20.04.2021. EUR6562. Naudas ieguldījums pamatkapitālā, Ūdens sagatavošanas staciju atjaunošanai un ierīkošanai. Izlietots ūdens attīrīšanas iekārtu iegādei un uzstādīšanai (Atjaunota Elkšņu ŪSS, uzstādītas – Briežu ŪSS, Māja-4 ŪSS).

30.11.2021. EUR60750.  Naudas ieguldījums pamatkapitālā,  Saukas NAI projektēšanai, būvniecībai, autoruzraudzībai un būvuzraudzībai. Darbi turpinās.


3.4.1.Zvērināta revidenta nepārbaudīti starpperiodu pārskati par trim, sešiem un deviņiem mēnešiem.


3.4.2.Zvērināta revidenta pārbaudīti gada pārskati.

VKP-GP2021-skenets un revidenta atzinums 2021

VKP-GP2020-skenets    un    Revidenta atzinums 2020

VKP-GP2019-skenets  _un   Revidenta atzinums 2019

VKP-GP2018-skenets un revidenta atzinums 2018

VKP-GP2017-EDS-izdruka un Revidenta atzinums 1.lpp  un revidenta atzinums 2_lpp


4.8. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

2021.gads. Ziedojumi nav saņemti. Ziedojumi nav veikti.

2020.gads. Ziedojumi nav saņemti. Ziedojumi nav veikti.

2019.gads. Ziedojumi nav saņemti. Ziedojumi nav veikti.

2018.gads. Ziedojumi nav saņemti. Ziedojumi nav veikti.

2017.gads. Ziedojumi nav saņemti. Ziedojumi nav veikti.