Smilšu iela 2, Viesīte
+37122822103, +37126548136, +37125440203
napa[@]viesites-kp.lv

PĀRSKATI UN FINANSES

Created with Sketch.

1.Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem, nozare (NACE):                                                                  Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators)


3.1.Finanšu mērķu un nefinašu mērķu īstenošanas rezultāti.

 


3.2.Veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā.

2023.gads

2022 gads

2021.gads 

2020.gads

2019.gads 

2018.gads

2017.gads


3.3.Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu.

13.10.2023. EUR25000.  Naudas ieguldījums pamatkapitālā,  Viesītes katlu mājas remonta darbiem. 

30.11.2021. EUR60750.  Naudas ieguldījums pamatkapitālā,  Saukas NAI projektēšanai, būvniecībai, autoruzraudzībai un būvuzraudzībai. Objekts nodots ekspluatācijā 2022.gada oktobrī. [1. kanalizācijas sūkņu stacija (EUR 15572)-1 gab; 2. kanalizācijas spiedvads (EUR 22818)-  380 metri. 3. notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve (EUR27417)- 1 gab].

20.04.2021. EUR6562. Naudas ieguldījums pamatkapitālā, Ūdens sagatavošanas staciju atjaunošanai un ierīkošanai. Izlietots ūdens attīrīšanas iekārtu iegādei un uzstādīšanai (Atjaunota Elkšņu ŪSS, uzstādītas – Briežu ŪSS, Māja-4 ŪSS)

2019.gads. – Galvojums – EUR667700. ”Viesītes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecības 2.kārta” projektēšanai, būvniecībai, autoruzraudzībai un būvuzraudzībai. Objekts nodots ekspluatācija 2021.gada maijā.

19.07.2019. EUR7000. Naudas ieguldījums pamatkapitālā, Par pirts izdevumu segšanu. izlietots pirts izdevumu segšanai.

2018.gads. – Galvojums – EUR30000. Aizņēmumam kurināmā iegādes nodrošināšanai. Aizņēmums atmaksāts 2019.gadā.

2017.gads. – Galvojums – EUR25000. Aizņēmumam kurināmā iegādes nodrošināšanai. Aizņēmums atmaksāts 2018.gadā.

24.08.2017. EUR212000, pamatlīdzekļu ieguldījums pamatkapitālā, (no tā:  1. Saimnieciskās kanalizācijas tīkli un spiedvads Rites pagasta Cīruļu ciemā, 900,0 metri – EUR52000, 2. Dzeramā ūdensvada tīkli Rites pagasta Cīruļu ciemā, ūdens atdzelžošanas sistēma, 2492,7 metri – EUR128000, 3. Kanalizācijas tīkli Viesītes pilsētas Bērzu un Dzelzceļnieku dzīvojamām mājām, 256 metri- EUR32000.).


3.4.1.Zvērināta revidenta nepārbaudīti starpperiodu pārskati par trim, sešiem, deviņiem un divpadsmit mēnešiem.

Neauditēts starpperiodu pārskats par 2024.gada 3 mēnešiem 

Neauditēts starpperiodu pārskats par 2023.gada 12 mēnešiem

Neauditēts starpperiodu pārskats par 2023.gada 9.mēnešiem

Neauditēts starpperiodu pārskats par 2023.gada 6 mēnešiem


3.4.2.Zvērināta revidenta pārbaudīti gada pārskati.

Gada pārskats 2023.PDF un Neatkarigu revidentu zinojums.PDF

Gada pārskats 2022.PDF un Neatkarigu revidentu zinojums.PDF

VKP-GP2021-skenets un revidenta atzinums 2021

VKP-GP2020-skenets    un    Revidenta atzinums 2020

VKP-GP2019-skenets  _un   Revidenta atzinums 2019

VKP-GP2018-skenets un revidenta atzinums 2018

VKP-GP2017-EDS-izdruka un Revidenta atzinums 1.lpp  un revidenta atzinums 2_lpp


4.8. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

2023.gads. Ziedojumi nav saņemti. Ziedojumi nav veikti.

2022.gads. Ziedojumi nav saņemti. Ziedojumi nav veikti.

2021.gads. Ziedojumi nav saņemti. Ziedojumi nav veikti.

2020.gads. Ziedojumi nav saņemti. Ziedojumi nav veikti.

2019.gads. Ziedojumi nav saņemti. Ziedojumi nav veikti.

2018.gads. Ziedojumi nav saņemti. Ziedojumi nav veikti.

2017.gads. Ziedojumi nav saņemti. Ziedojumi nav veikti.