Smilšu iela 2, Viesīte
+37122822103, +37126548136, +37125440203
napa[@]viesites-kp.lv

Valde

1. Curriculum Vitae

Vārds, Uzvārds       Māris Blitsons

Tālrunis                   25440203

E-pasts                     maris.blitsons@viesites-kp.lv

Izglītība           

2021 – 2021    BUTS, Namu pārzinis (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis/ atbilst 4.Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim)

1980 – 1985    Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Lauksaimniecības celtniecības fakultāte, Inženieris celtnieks;

1977 – 1980    Kokneses vidusskola;

1969 – 1977    Bebru 8-gadīgā skola;

Darba pieredze

2020 – šobrīd     SIA ”Viesītes komunālā pārvalde”,             valdes loceklis;

2011 – 2020       SIA ”Viesītes komunālā pārvalde”,       valdes priekšsēdētājs;

2010 – 2011       Viesītes novada pašvaldība,                      Saukas pagasta pārvaldes vadītājs;

1997 – 2010      SIA ”Lanita”,                                                  valdes loceklis;

1985 – 1991      SIA „Lone”,                                                  būvdarbu vadītājs.

Valodu prasmes

Latviešu valoda – dzimtā, krievu valoda – brīvi, vācu – lasīt, rakstīt.

Papildus prasmes

Word, Excel,

B, C1 kategorijas autovadītāja apliecība.

Papildus informācija

12.2011. – 12.2021  Viesītes novada pašvaldība,                                                                       – Komunālo jautājumu komsijas loceklis.

12.2011. – 06.2020. SIA Viesītes komunālā pārvalde,                                                                – Iepirkumu komisijas vadītājs

12.2011. – 09.2015. ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Viesīte”                      –  Projekta vadītājs

07.2012. – 09.2014. ”Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana”       – Projekta vadītājs 

12.2011. – 07.2013. ”Viesītes novada Elkšņu ciema ūdenssaimniecības attīstība”                 – Projekta vadītājs

Pilnvaru termiņš

28.11.2017 -27.11.2022.


2. VALDES  NOLIKUMS

Valdes reglaments