Smilšu iela 2, Viesīte
+37122822103, +37126548136, +37125440203
napa[@]viesites-kp.lv

IEPIRKUMS, ministru kabineta 2017.gada 28. februāra noteikumi Nr. 104

Created with Sketch.

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”,

Reģ. 55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237

Iepirkuma procedūras nosaukums: „ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJĀ MEŽA IELĀ 21, VIESĪTĒ, VIESĪTES NOVADĀ”

Identifikācijas Nr. VKP2021/2 ERAF

Iepirkuma priekšmets: CPV kods:45000000-7 – celtniecības darbi- daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākums

Kontaktpersona tehniskie jautājumi:  Māris Blitsons, tel. 25440203, e-pasts: maris.blitsons@viesite.lv

Kontaktpersona nolikuma jautājumi: Svetlana Uzkure, tel. 28343437, e-pasts: svetlana.uzkure@inbox.lv.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2021.gada 14.jūlijs plkst. 11:00

Vieta:  Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV5237

Piedāvājuma atvēršanas laiks:  2021.gada 14.jūlijs plkst. 11:00

Vieta:  Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV5237

Iepirkumu procedūras dokumentācija pieejama vietnē: www.viesites-kp.lv sadaļā „Iepirkumi”

Iepirkumu dokumentāciju var iepazīties:   Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV5237, no 08:00 līdz 16:00 darba dienās.

Nolikums ar pielikumiem

Apliecinājuma karte