Smilšu iela 2, Viesīte
+37122822103, +37126548136, +37125440203
napa[@]viesites-kp.lv

IEPIRKUMS, ministru kabineta 2017.gada 28. februāra noteikumi Nr. 104

Created with Sketch.

18.01.2024

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvalde” , Reģistrācijas numurs:55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237

Iepirkuma procedūras nosaukums: Atklāts konkurss „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža ielā 21, Viesītē energoefektivitātes pasākumi”

Identifikācijas Nr. VKP 2024/1

Iepirkuma priekšmets: CPV kods:45000000-7 – celtniecības darbi- daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākums

Kontaktpersonas:

Pasūtītāja kontaktpersona,  kura ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt organizatoriska rakstura informāciju par projektu: SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes loceklis Māris Blitsons,

tālrunis 25440203, e-pasts: maris.blitsons@viesites-kp.lv

Pasūtītāja kontaktpersona, kura ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt tehniska rakstura informāciju par iepirkumu: Projekta vadītājs  Egons Varažinskis,

tālrunis  28929034, e-pasts: projekti.pkg@gmail.com.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2024.gada 21.februāris plkst. 10:00

Pretendents dokumentus iesniedz elektroniskā formā, parakstot tos ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz  e-pasta adresi napa@viesites-kp.lv  līdz 21.02.2024., plkst.10:00.

Piedāvājuma atvēršanas laiks:  2024.gada 21.februāris plkst. 14:00

Vieta:  Smilšu iela 2, Viesīte, Jēkabpils novads, LV5237

Iepirkumu procedūras dokumentācija pieejama vietnē: www.viesite-kp.lv sadaļā „Iepirkumi”.

Dokumenti pielikumā:

Nolikums ar pielikumiem

Tehn.specifikācija un darbu kalend. grafiks Pielikumi 4. un 5.

17.pielikums. Energoaudita dokumentācija

16-1.pielikums. Fasādes VRIeAK (1)

16-2.pielikums. InženierkomunikācijasVRIeAK(2)

Pretendentu jautājumi un atbildes:

Jautajumi – atbildes konkursam 01

Paziņojums par lēmumu:

Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības  – SIA „Ošukalns celtniecība”, Reģ.nr.45403012642

(Iepirkuma līgums ar piegādātāju tiek slēgts pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no ALTUM un pēc uzvarētāja saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.)

Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības –  saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu: EUR 429 345,80 (bez PVN).

05.03. 2024.gada iepirkumu komisijas lēmums. 

=========================================================================================================================

22.12.2023. 

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”,

Reģ.Nr. 55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237

Apspriede ar piegādātājiem pirms atklātā konkursa uzsākšanas „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža ielā 21, Viesītē, energoefektivitātes pasākumi”

Iepirkuma priekšmets: CPV kods:45000000-7 – celtniecības darbi- daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākums.

Kontaktpersonas:

Pasūtītāja kontaktpersona,  kura ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt organizatoriska rakstura informāciju par projektu: SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes loceklis Māris Blitsons, tālrunis 25440203, e-pasts: maris.blitsons@viesites-kp.lv

Pasūtītāja kontaktpersona, kura ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt tehniska rakstura informāciju par iepirkumu: Projekta vadītājs  Egons Varažinskis, tālrunis  28929034, e-pasts: projekti.pkg@gmail.com.

Apspriede notiks elektroniski līdz: 2024.gada 10. janvāra plkst. 16:00

Dokumenti pielikumā:

Uzaicinājums uz apspriedi ar piegādātājiem Meža iela 21 Viesīte noteikumi

Nolikuma projekts ar pielikumiem Meža iela 21 ViesīteZiņojums par apspriedi Meža 21

2024-01-08-Meža 21 Viesīte apspriede-Jautājumi-atbildes-01-2024-M21

2024-01-12-Ziņojums par apspriedi Meža 2110.06.2021.

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”,

Reģ. 55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237

Iepirkuma procedūras nosaukums: „ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJĀ MEŽA IELĀ 21, VIESĪTĒ, VIESĪTES NOVADĀ”

Identifikācijas Nr. VKP2021/2 ERAF

Iepirkuma priekšmets: CPV kods:45000000-7 – celtniecības darbi- daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākums

Kontaktpersona tehniskie jautājumi:  Māris Blitsons, tel. 25440203, e-pasts: maris.blitsons@viesite.lv

Kontaktpersona nolikuma jautājumi: Svetlana Uzkure, tel. 28343437, e-pasts: svetlana.uzkure@inbox.lv.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2021.gada 14.jūlijs plkst. 11:00

Vieta:  Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV5237

Piedāvājuma atvēršanas laiks:  2021.gada 14.jūlijs plkst. 11:00

Vieta:  Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV5237

Iepirkumu procedūras dokumentācija pieejama vietnē: www.viesites-kp.lv sadaļā „Iepirkumi”

Iepirkumu dokumentāciju var iepazīties:   Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV5237, no 08:00 līdz 16:00 darba dienās.

Nolikums ar pielikumiem

Apliecinājuma karte