Smilšu iela 2, Viesīte
+37122822103, +37126548136, +37125440203
napa[@]viesites-kp.lv

Norēķini

Norēķināties par SIA “Viesītes komunālā pārvalde”, reģ. Nr. 55403000541, pakalpojumiem var:

 • veicot maksājumu kontā LV75UNLA0009000508011, AS  SEB banka;
 • SIA  ”Viesītes komunālā pārvalde”  Norēķinu kasē,
 • vai komunālās saimniecības kasēs pagastos

Kases darba laiki klātienē 2023.gada janvārī:

Viesītes norēķinu kase                                  katru darba dienu                                   no 08:00-15:00

  • Rites norēķinu kase                           3.,10.,17., 24., 31..                                    no 08:00-16:30
  • Elkšņu norēķinu kase                         17..                                                            no 09:00-10:00
  • Saukas norēķinu kase
  •               Saukas pagastmājā             19., 26..                                                     no 09:00-10:00
  •               Saukas bibliotēkā                 25..                                                           no 09:00-10:00

Kases darba laiki klātienē 2022.gada decembrī:

Viesītes norēķinu kase                                  katru darba dienu                                   no 08:00-15:00

  • Rites norēķinu kase                           6.,13., 20., 27.                                              no 08:00-16:30
  • Elkšņu norēķinu kase                         20.                                                            no 09:00-10:00
  • Saukas norēķinu kase
  •               Saukas pagastmājā             15., 22..                                                     no 09:00-10:00
  •               Saukas bibliotēkā                 21.                                                            no 09:00-10:00