Smilšu iela 2, Viesīte
+37122822103, +37126548136, +37125440203
napa[@]viesites-kp.lv

Norēķini

Norēķināties par SIA “Viesītes komunālā pārvalde”, reģ. Nr. 55403000541, pakalpojumiem var:

 • veicot maksājumu kontā LV75UNLA0009000508011, AS  SEB banka;
 • SIA  ”Viesītes komunālā pārvalde”  Norēķinu kasē;
 • komunālās saimniecības kasēs pagastos

Kases darba laiki klātienē 2022.gada septembrī:

Viesītes norēķinu kase                                  katru darba dienu                                   no 08:00-15:00

  • Rites norēķinu kase                           16., 19., 23., 26., un 30.09.2022.              no 08:00-15:00
  • Elkšņu norēķinu kase                         20.09.2022.                                               no 09:00-10:00
  • Saukas norēķinu kase
  •               Saukas pagastmājā             15., un 22.09.2022.                                   no 09:00-10:00
  •               Saukas bibliotēkā                 21.09.2022.                                               no 09:00-10:00

Kases darba laiki klātienē 2022.gada augustā:

 • Viesītes norēķinu kase                       katru darba dienu                                             no 08:00-15:00
 • Rites norēķinu kase                           Pirmdiena, Piektdiena                                      no 08:00-15:00
 • Elkšņu norēķinu kase                         23.08.2022.                                                        no 09:00-10:00
 • Saukas norēķinu kase
 •               Saukas pagastmāja             18.08.2022. un 25.08.2022.                              no 09:00-11:00
 •               Saukas bibliotēka                 24.08.2022.                                                       no 09:00-10:00

Darba laiki 2022.gada jūlijā:

 • Viesītes norēķinu kase                       katru darba dienu                                             no 08:00-15:00
 • Rites norēķinu kase                           Pirmdiena, Piektdiena                                      no 08:00-15:00
 • Elkšņu norēķinu kase                         19.07.2022.                                                        no 09:00-10:00
 • Saukas norēķinu kase
 •               Saukas pagastmāja             14.07.2022. un 21.07.2022.                              no 09:00-11:00
 •               Saukas bibliotēka                 20.07.2022.                                                       no 09:00-10:00

Darba laiki:

 • Viesītes norēķinu kase                       katru darba dienu                                             no 08:00-15:00
 • Rites norēķinu kase                           Pirmdiena, Piektdiena                                      no 08:00-15:00
 • Elkšņu norēķinu kase                         mēneša trešā Otrdiena.                                   no 09:00-13:00
 • Saukas norēķinu kase
 •               Saukas pagastmāja             mēnaša otrā, trešā, ceturtā Ceturtdiena      no 09:00-13:00
 •               Saukas bibliotēka                mēneša ceturtā Trešdiena                               no 09:00-11:00