Smilšu iela 2, Viesīte
+37122822103, +37126548136, +37125440203
napa[@]viesites-kp.lv

Norēķini

Norēķināties par SIA “Viesītes komunālā pārvalde”, reģ. Nr. 55403000541, pakalpojumiem var:

  • veicot maksājumu kontā LV75UNLA0009000508011, AS  SEB banka;
  • SIA  ”Viesītes komunālā pārvalde”  Norēķinu kasē;
  • komunālās saimniecības kasēs pagastos.

Darba laiki:

  • Viesītes norēķinu kase                       katru darba dienu                                             no 08:00-15:00
  • Rites norēķinu kase                           Pirmdiena, Piektdiena                                      no 08:00-15:00
  • Elkšņu norēķinu kase                         mēneša trešā Otrdiena.                                   no 09:00-13:00
  • Saukas norēķinu kase
  •               Saukas pagastmāja             mēnaša otrā, trešā, ceturtā Ceturtdiena      no 09:00-13:00
  •               Saukas bibliotēka                mēneša ceturtā Trešdiena                               no 09:00-11:00