Smilšu iela 2, Viesīte
+37122822103, +37126548136, +37125440203
napa[@]viesites-kp.lv

SPSIL un PIL nereglamentētie iepirkumi

28.09.2022. 

Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”, reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte,  Jēkabpils novads, LV-5237

Iepirkuma procedūras nosaukums

TIRGUS IZPĒTE, Elektroenerģijas piegāde SIA „Viesītes komunālā pārvalde” vajadzībām.  (ID Nr. VKP TI 2022/5)

Iepirkuma priekšmets

Elektroenerģijas piegāde

Kontaktpersonas

Māris Blitsons,           t. 25440203,   e-pasts: maris.blitsons@viesites-kp.lv 

Ligita Rieksta,           t. 26548136,   e-pasts: napa@viesites-kp.lv 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Līdz 2022.gada 4.oktobra, plkst. 16:00

uz e-pastu: napa@viesites-kp.lv    vai iesniedzot klātienē SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē.

Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība

Iepirkuma  procedūras  dokumentācija  pieejami   SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājas lapā:  www.viesites-kp.lv, sadaļā „Iepirkumi” –> ”SPSIL un PIL nereglamentētie iepirkumi”

Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 8:00 līdz 17:00 iepriekš sazinoties pa t.25440203.

Dokumenti

TIRGUS IZPĒTE, Elektroenerģijas piegāde SIA „Viesītes komunālā pārvalde” vajadzībām.  (ID Nr. VKP TI 2022-5)

Paziņojums par lēmumu

Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības: ……………………., reģ.nr.  ………………………….


Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības: Piedāvājumus ar viszemāko cenu: EUR …………..  bez PVN
Iepirkumu komisijas lēmums  ………………….


25.07.2022.

Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”, reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte,  Jēkabpils novads, LV-5237

Iepirkuma procedūras nosaukums

PVC logu un palodžu izgatavošana, nomaiņa ar pilnu apdari daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpās, Meža ielā 21, Viesītē. (ID Nr. VKP TI 2022/4)

Iepirkuma priekšmets

Būvdarbi

Kontaktpersonas

Svetlana Uzkure,       t. 28343347,   e-pasts: svetlana.uzkure@viesites-kp.lv 

Māris Blitsons,           t. 25440203,   e-pasts: maris.blitsons@viesites-kp.lv 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2022.gada 10.augusts, plkst. 11:00

uz e-pastu: napa@viesites-kp.lv    vai iesniedzot klātienē SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē.

Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība

Iepirkuma  procedūras  dokumentācija  pieejami   SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājas lapā:  www.viesites-kp.lv, sadaļā „Iepirkumi” –> ”SPSIL un PIL nereglamentētie iepirkumi”

Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 8:00 līdz 17:00 iepriekš sazinoties pa t.25440203.

Dokumenti

TI logi Meža 21 VKP TI 2022.4.PDF

Paziņojums par lēmumu

Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības: SIA “Teds”, reģ.nr.  42402004335


Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības: Piedāvājumus ar viszemāko cenu: EUR 2359,51  bez PVN
Iepirkumu komisijas lēmums  no 25.08.2022.g.

21.03.2022.

Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”, reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte,  Jēkabpils novads, LV-5237

Iepirkuma procedūras nosaukums

Tirgus izpēte.

2022.gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojumi.

(ID Nr. VKP TI 2022/2)

Iepirkuma priekšmets

Revīzijas pakalpojumi

Kontaktpersonas

Māris Blitsons,      t. 25440203,   e-pasts: maris.blitsons@viesites-kp.lv 

Ligita Rieksta,       t. 26548136,   e-pasts: napa@viesites-kp.lv 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2022.gada 05.aprīlis, plkst. 10:00

uz e-pastu: napa@viesites-kp.lv   vai iesniedzot klātienē SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē.

Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība

Iepirkuma  procedūras  dokumentācija  pieejami   SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājas lapā:  www.viesites-kp.lv, sadaļā „Iepirkumi” –> ”SPSIL un PIL nereglamentētie iepirkumi”

Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 8:00 līdz 17:00 iepriekš sazinoties pa t.25440203.

Dokumenti

2022-03-21-Tirgus izpēte-noteikumi-revidents-GP2022

Paziņojums par lēmumu

Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības: SIA „VR AUDITS”, reģ.nr. 55403038751


Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības: Piedāvājumus ar viszemāko cenu: EUR 1300,00 bez PVN
Iepirkumu komisijas lēmums  no 06.04.2022.g.

 

18.03.2022.

Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”, reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte,  Jēkabpils novads, LV-5237

Iepirkuma procedūras nosaukums

Tirgus izpēte.

Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana ”Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūvei Saukas ciemā”

(ID Nr. VKP TI 2022/1)

Iepirkuma priekšmets

Būvuzraudzība

Kontaktpersonas

Par iepirkuma dokumentāciju – Svetlana Uzkure,  t. 28343347,  e-pasts: svetlana.uzkure@viesites-kp.lv      

Par tehnisko specifikāciju        – Māris Blitsons,      t. 25440203,   e-pasts: maris.blitsons@viesites-kp.lv 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2022.gada 28.marts, plkst. 10:00

uz e-pastu: napa@viesites-kp.lv   vai iesniedzot klātienē SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē.

Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība

Iepirkuma  procedūras  dokumentācija  pieejami   SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājas lapā:  www.viesites-kp.lv, sadaļā „Iepirkumi” –> ”SPSIL un PIL nereglamentētie iepirkumi”

Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 8:00 līdz 17:00 iepriekš sazinoties pa t.25440203.

Dokumenti

Tirgus izpētes noteikumi – būvuzraudzība – Saukas NAI pārbūve

BIS-BL-490815-4295_2022-03-09

Paziņojums par lēmumu

Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības: IK „Būvzinis-J”, reģ.nr.  45402001181


Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības: Piedāvājumus ar viszemāko cenu: EUR 2900,00 bez PVN


Lēmums: Iepirkumu komisijas lēmums  no 06.04.2022.g.

10.09.2021.

Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde” reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte,  Jēkabpils novads, LV-5237

Iepirkuma procedūras nosaukums

Iepirkuma procedūras nosaukums:Malkas piegāde  SIA „Viesītes komunālā pārvalde” siltumenerģijas ražošanai 2021./2022.gada apkures sezonā”,                VKP 2021/3

Iepirkuma priekšmets

CPV kods: 03413000-8

Kontaktpersonas

Par iepirkuma dokumentāciju- Svetlana Uzkure, 28343347,  e-pasts: svetlana.uzkure@viesites-kp.lv      

Par tehnisko specifikāciju – Māris Blitsons, mob. t. 25440203,   e-pasts: maris.blitsons@viesites-kp.lv 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2021.gada 22.septembris., plkst. 10:00

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē.

Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība

Iepirkuma  procedūras  dokumentācija  pieejami   SIA „Viesītes komunālā pārvalde”         mājas lapā:    www.viesites-kp.lv, sadaļā „Iepirkumi” –> ”SPSIL un PIL nereglamentētie iepirkumi”

Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 8:00 līdz 17:00 iepriekš sazinoties pa t.25440203.

Dokumenti

2021-09-Nolikums malkas iegādei, VKP 2021/3

Paziņojums par lēmumu

Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības: SIA”OzolsLD”,reģ.nr.45403047112


Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības: Piedāvājums ar viszemāko cenu: EUR 5660,00 bez PVN


Lēmums: Iepirkumu komisijas lēmums  no 08.10.2021.g.

01.07.2021

Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde” reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237

Iepirkuma procedūras nosaukums

Iepirkuma procedūras nosaukums: Cenu aptauja ”Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, Meža ielā 21, Viesītē, energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu būvuzraudzība” ” Identifikācijas Nr. VKP 2021/3ERAF

Iepirkuma priekšmets

CPV kods:71247000-1 – būvdarbu uzraudzība,- daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākums

Kontaktpersonas

Par iepirkuma dokumentāciju- Svetlana Uzkure, 28343347,  e-pasts: svetlana.uzkure@inbox.lv      

Par tehnisko specifikāciju – Māris Blitsons, mob. t. 25440203,   e-pasts: maris.blitsons@viesite.lv 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2021.gada 21.jūlijs, plkst. 10:00

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē.

Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība

Iepirkuma  procedūras  dokumentācija  pieejam   SIA „Viesītes komunālā pārvalde”         mājas lapā:    www.viesites-kp.lv, sadaļā „Iepirkumi” –> ”SPSIL un PIL nereglamentētie iepirkumi”

Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 8:00 līdz 17:00 iepriekš sazinoties pa t.25440203.

Dokumenti

VKP 2021_3ERAF_Nolikums

VKP 2021_3ERAF_1.PIELIKUMS_TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

VKP 2021_3ERAF_2.PIELIKUMS_PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ PROCEDŪRĀ un FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

VKP 2021_3ERAF_3.PIELIKUMS_VIENOŠANĀS PROTOKOLS

VKP 2021_3ERAF_4_PIELIKUMS_LĪGUMS

VKP 2021_3ERAF_5.PIELIKUMS_BŪVUZRAUGA PROFESIONĀLĀS PIEREDZES APRAKSTS

Paziņojums par lēmumu

Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības: SIA “Būvelogs projekti”,reģ.nr.40103770182


Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības: Piedāvājums ar viszemāko cenu: EUR 8771,00 bez PVN
Lēmums: Iepirkumu komisijas lēmums  no 12.08.2021.g.

01.06.2021

Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde” reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237

Iepirkuma procedūras nosaukums

Iepirkuma procedūras nosaukums: „ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJĀ, MEŽA IELĀ 21, VIESĪTĒ, VIESĪTES NOVADĀ” Identifikācijas Nr. VKP 2021/1 ERAF

Iepirkuma priekšmets

CPV kods:45000000-7 – celtniecības darbi- daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākums

Kontaktpersonas

Par iepirkuma dokumentāciju- Svetlana Uzkure, 28343347,  e-pasts: svetlana.uzkure@inbox.lv      

Par tehnisko specifikāciju – Māris Blitsons, mob. t. 25440203,   e-pasts: maris.blitsons@viesite.lv 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2021.gada 28.jūnijs plkst. 11:00

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē.

Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība

Iepirkuma  procedūras  dokumentācija  pieejam   SIA „Viesītes komunālā pārvalde”         mājas lapā:    www.viesites-kp.lv, sadaļā „Iepirkumi” –> ”SPSIL un PIL nereglamentētie iepirkumi”

Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 8:00 līdz 17:00 iepriekš sazinoties pa t.25440203.

Dokumenti

Paziņojums par lēmumu

Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības:
Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības:
Lēmums: Pārtraukts, sakarā neatbilstošu iepirkuma procedūru. Lēmums pieņemts 03.06.2021. 


24.09.2020. 

Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”                                  reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237


Iepirkuma procedūras nosaukums

”PVC logu un durvju bloku piegāde un montāža”                                                             Identifikācijas Nr. VKP 2020 CA 01


Iepirkuma priekšmets

PVC logu un durvju bloku piegāde un montāža


Kontaktpersonas

Par iepirkuma dokumentāciju- Svetlana Uzkure, 28343347,                                            e-pasts: svetlana.uzkure@inbox.lv                                                                                     Par tehnisko specifikāciju – Māris Blitsons, mob. t. 25440203,                                           e-pasts: maris.blitsons@viesite.lv 


Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2020. gada 01.oktobris līdz plkst. 11:30

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē.


Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība

Iepirkuma  procedūras  dokumentācija  pieejam   SIA „Viesītes komunālā pārvalde”         mājas lapā:    www.viesites-kp.lv, sadaļā „Iepirkumi” –> ”SPSIL un PIL nereglamentētie iepirkumi”

Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 8:00 līdz 17:00 iepriekš sazinoties pa t.25440203.


Dokumenti

VKP 2020 CA 01 – INSTRUKCIJA 

VKP 2020 CA 01 – LĪGUMA PROJEKTS


Paziņojums par lēmumu

Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības: SIA “Teds”,reģ.nr.42402004335


Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības: Piedāvājums ar viszemāko cenu: 5054,00 bez PVN


Lēmums:  

Iepirkumu komisijas lēmums  no 08.10.2020.g.03.09.2020.

Publikācijas datums 03.09.2020.


Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”Viesītes komunālā pārvalde”, reģ. Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237


Iepirkuma procedūras nosaukums

Koksnes šķeldas piegāde SIA”Viesītes komunālā pārvalde” katlumājai siltumenerģijas ražošanai 2020./2021.gada apkures sezonā            Identifikācijas Nr. VKP 2020/02


Iepirkuma priekšmets

Koksnes šķelda 3800 ber.m3


Kontaktpersona Māris Blitsons, mob.tālr. 25440203;                                                                  tālr. 65234770; 65234771,                                                                                   e-pasts: maris.blitsons@viesite.lv


Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta 2020. gada 24. septembris līdz plkst. 11:25                                                SIA „Viesītes komunālā pārvalde”                                                                Smilšu ielā 2, Viesītē, LV-5237


Iepikuma dokumentācijas saņemšanas vieta Iepirkuma procedūras dokumentācija pieejama vietnē:                         www.viesites-kp.lv sadaļā „Iepirkumi”- ”SPSIL un PIL nereglamentētie iepirkumi”. Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA ”Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 8:00 līdz 17:00


Dokumenti Nolikums VKP 2020/02

 

Paziņojums par lēmumu Tiesības slēgt līgumu piešķirtas:

Uzņēmums

Daļu skaits

Piegādes apjoms ber/m3

Ber/m3 cena EURO bez PVN

Līguma summa EURO

bez PVN

SIA “Ošukalns”,reģ.45403003353

SIA “Ošukalns”,reģ.45403003353

1

1

1900

1900

8,06

8,06

15314,00

15314,00

Kopā:

2

3800

30628,00

Iepirkuma komisijas lēmums no 01.10.2020.g19.06.2020.

Publicēšanas datums 19.06.2020


Pasūtītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”

reģ. Nr.55403000541,

Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237


Projekts ”Viesītes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība , 2.kārta”


Iepirkuma procedūras nosaukums Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana ”Viesītes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība”, 2.kārta būvdarbiem

Identifikācijas Nr. VKP 2020/01


Iepirkuma priekšmets Būvuzraudzības pakalpojumi


Kontaktpersona Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs – Māris Blitsons,

mob. t. 25440203, tālr. 65234770.

e-pasts: maris.blitsons@viesite.lv


Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta 2020. gada 29.jūnijs līdz plkst. 11:00

SIA Viesītes komunālā pārvalde telpas

Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237


Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes laiks un vieta 2020.gada 25.jūnijs, plkst. 11:00

Smilšu iela 39C, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237


Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība Iepirkuma procedūras dokumentācija pieejama

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājas lapā: www.viesites-kp.lvsadaļā „Iepirkumi”–> ”Nereglamentēti SPSIL un PIL iepirkumi”.

Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 8:00 līdz 17:00 iepriekš sazinoties pa tālr.25440203.


Dokumenti Nolikums VKP 2020/01

10.pielikums 1.daļa Būvprojekts

10.pielikums 2.daļa Būvprojekts

10.pielikums. 3.daļa Tāmes

9.pielikums  Būvuzraudzības līgums (projekts ) VKP 2020-01

Paziņojums par lēmumu IK “Būvzinis-J”, reģ.nr.45402001181.

Piedāvājums ar viszemāko cenu: 8900,00 bez PVN .                                                Iepirkumu komisijas lēmums  no 06.07.2020.g. 

25.10.2019.

Publicēšanas datums 25.10.2019.
Pasūtītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”
reģ. Nr. 55403000541,
Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237
Iepirkuma procedūras nosaukums Kokskaidu granulu piegāde Viesītes katlu mājai ID Nr. VKP 2019 CA 04
Iepirkuma priekšmets Kokskaidu granulu piegāde Viesītes katlu mājai atbilstīgi tehniskai specifikācijai.
Kontaktpersona Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs – Māris Blitsons,
mob. t. 25440203, tālr. 65234770.
E-pasts: maris.blitsons@viesite.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2019. gada 1.novembris līdz plkst. 15:00
ieskenētā veidā uz e-pastu: maris.blitsons@viesite.lv
Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība Iepirkuma procedūras dokumentācija pieejama
SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājas lapā: www.viesites-kp.lv,
sadaļā „Iepirkumi”–> ”Nereglamentēti SPSIL un PIL iepirkumi”.Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” telpās Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 8:00 līdz 17:00 iepriekš sazinoties pa tālr.25440203.
Dokumenti Instrukcija VKP 2019 CA 04
Paziņojums par lēmumu SIA “Staļi”, reģ.nr.49503004934.

Piedāvājums ar viszemāko cenu: 1830,95 bez PVN .                                                Iepirkumu komisijas lēmums  no 04.11.2019.g.

24.10.2019

Publicēšanas datums 24.10.2019.
Pasūtītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”
reģ. Nr. 55403000541,
Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237
Iepirkuma procedūras nosaukums Ēkas tehniskās apsekošanas atzinuma un Ēkas energosertifikāta izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Meža ielā 23, Viesītē, Viesītes novads, LV-5237
Identifikācijas Nr. VKP 2019 CA 03
Iepirkuma priekšmets Ēkas tehniskās apsekošanas atzinuma un Ēkas energosertifikāta izstrāde
Kontaktpersona Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs – Māris Blitsons,
mob. t. 25440203, tālr. 65234770.
E-pasts: maris.blitsons@viesite.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2019. gada 30.oktobris līdz plkst. 17:00
ieskenētā veidā uz e-pastu: maris.blitsons@viesite.lv
Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība Iepirkuma procedūras dokumentācija pieejama
SIA „Viesītes komunālā pārvalde” mājas lapā: www.viesites-kp.lv,
sadaļā „Iepirkumi”–> ”SPSIL un PIL nereglamentētie iepirkumi”.Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” telpās Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 8:00 līdz 17:00 iepriekš sazinoties pa tālr.25440203.
Dokumenti Instrukcija_VKP 2019_CA 03
Inventarizācija

Paziņojums par lēmumu               SIA “Inspecta Latvia”, reģ.nr.40003130421.   

                                                      Piedāvājums ar viszemāko cenu: 1500,bez PVN . 

                                                      Iepirkumu komisijas lēmums  no 12.12.2019.g.

                                                        

22.10.2019

Publicēšanas datums 22.10.2019.
Pasūtītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”
reģ. Nr. 55403000541,
Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237
Iepirkuma procedūras nosaukums ”Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Meža ielā 21, Viesītē, Viesītes novads, LV-5237 energoefektivitātes paaugstināšanai”
Identifikācijas Nr. VKP 2019/04
Iepirkuma priekšmets Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Meža ielā 21, Viesītē, Viesītes novads, LV-5237 energoefektivitātes paaugstināšanai” atbilstoši tehniskajai specifikācijai un projektēšanas uzdevumam.
Kontaktpersona Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs – Māris Blitsons,
mob. t. 25440203, tālr. 65234770.
E-pasts: maris.blitsons@viesite.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2019. gada 06.novembris līdz plkst. 11:00
iesniedzot pieteikumu iepirkumu profilu vietnē :  http://www.eis.gov.lv e-konkursu apakšistēmā https;eis.gov.lv.EKEIS/Suplier SIA „Viesītes komunālā pārvalde”
Iepirkuma dokumentācijas saņemšanas kārtība Iepirkuma procedūras dokumentācija pieejama ::  http://www.eis.gov.lv e-konkursu apakšistēmā https;eis.gov.lv.EKEIS/Suplier  SIA „Viesītes komunālā pārvalde”, kā arī pasūtītāja mājas lapā: www.viesites-kp.lv, sadaļā „Iepirkumi”–> ”SPSIL un PIL nereglamentētie iepirkumi”. Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Viesītes komunālā pārvalde” telpās Smilšu ielā 2, Viesītē darba dienās no 8:00 līdz 17:00 iepriekš sazinoties pa tālr.25440203.
Dokumenti

Nolikums_Meza_21 

Tehniskās apsekošanas atzinums_Meža iela 21, Viesīte

Ēkas energoaudits_Meža_21_Viesīte

Paziņojums par lēmumu Lēmums 11.12.19