Paziņojums par rezervuāru mazgāšanu

www.viesites-kp.lv

Paziņojums par rezervuāru mazgāšanu

SIA “Viesītes komunālā pārvalde” informē, ka saskaņā ar 14.11.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr.671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”, 

2018. gada 27.septembrī un 02.oktobrī

Viesītes pilsētā notiks ūdens rezervuāru mazgāšana un dezinfekcija.