Smilšu iela 2, Viesīte
+37122822103, +37126548136, +37125440203
napa[@]viesites-kp.lv

Atkritumu izvešanas grafiks 2017.gadā

Created with Sketch.

Atkritumu izvešanas grafiks 2017.gadā

grafiksPapildus informācija:

1.Ikvienam novada iedzīvotājam un uzņēmumam jāpiedalās atkritumu apsaimniekošanas sistēmā un jābūt noslēgtam atkritumu apsaimniekošanas līgumam ar SIA ”Viesītes komunālā pārvalde”.

2. Atkritumi ievietojami tikai un vienīgi konteineros vai SIA ”Viesītes komunālā pārvalde” marķētajos maisos. Izvešanas dienā konteineri un maisi novietojami, ceļa brauktuves malā, lai netraucētu transporta un gājēju kustību, tikai un tieši pie saviem īpašumiem, nodrošinot atkritumu savākšanas mašīnai ērtu piebraukšanu.

3. Viesītes pilsētā un pagastu centros novietoti atkritumu konteineri ar speciālo atveri dalītai atkritumu savākšanai:

3.1. Zilie konteineri paredzēti papīram. Drīkst izmest jebkādu papīru, ieskaitot kartonu. Papīram jābūt sausam un tīram.

3.2. Dzeltenie konteineri paredzēti plastmasai. Drīkst izmest PET pudeles, plastmasas kanniņas un plēves iepakojumus.  Pirms ievietošanas konteinerā pudelēm, kanniņām un plēvēm jābūt iztukšotām, tīrām  un saplacinātām.

3.3. Zaļie konteineri  paredzēti stiklam. Drīkst izmest tīras, tukšas stikla pudeles un burkas. Jebkāda cita veida stikls (spoguļi. logu stikls. automašīnu stikli) un keramikas izstrādājumi izmetami sadzīves atkritumu konteineros.

4. Ja kādu iemeslu dēļ atkritumus nav iespējams izvest norādītajā datumā, atkritumi tiek izvesti nākamajā darba dienā.

5. Ja atkritumu savākšanas pakalpojums nav sniegts vai nav sniegts pienācīgi, lūgums informēt SIA ”Viesītes komunālā pārvalde” pa tālr.25440203.

6. Ja nav noslēgts līgums par atkritumu apsaimniekošanu, nav nodrošināta ērta piebraukšana atkritumu mašīnai, atkritumi nav ievietoti konteinerā vai marķētajā maisā, atkritumu apjoms atšķiras no līgumā paredzētā savācamo atkritumu daudzuma, nav veikta savlaicīga pakalpojuma apmaksa, atkritumu izvešana var tikt atteikta līdz brīdim, kad īpašnieks nokārto visas saistības un panākta vienošanās par pakalpojuma atjaunošanu.

7. Jebkāda veida atkritumu izmešana, atkritumus neievietojot konteinerā, marķētajā maisā vai izvairīšanās no piedalīšanās atkritumu apsaimniekošanas sistēmā ir sodāma atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 58.pantam ar naudas sodu no septiņdesmit līdz septiņi simti eiro.

Valdes priekšsēdētājs   M.Blitsons