Smilšu iela 2, Viesīte
+37122822103, +37126548136, +37125440203
napa[@]viesites-kp.lv

Aicinām darba remontstrādnieku

Aicinām darba remontstrādnieku

AICINĀM DARBĀ REMONTSTRĀDNIEKU.

SIA ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’,  reģ. Nr. 55403000541,  Smilšu iela 2, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237, aicina darbā remontstrādnieku.

Pieteikties līdz 2022.gada 12.maijam pie darba devēja Smilšu ielā 2, Viesītē pa tālruni 25440203, saskaņojot ierašanos vai sūtot CV elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu:  maris.blitsons@viesites-kp.lv

DARBA VIETA

Viesītes pilsēta, Elkšņu, Rites, Saukas un Viesītes pagasti Jēkabpils novadā.

DARBA APRAKSTS UN GALVENIE PIENĀKUMI 

  1. Apsaimniekojamo daudzdzīvokļu māju remontdarbi un labiekārtošana, ēkām piegulošo teritoriju uzturēšana un labiekārtošana.
  1. Citi vienreizēji neatliekami darbi sabiedrības darbības nepārtrauktības nodrošināšanai.

PRASĪBAS  PRETENDENTIEM

Iemaņas betonēšanas vai mūrnieka vai galdniecības vai jumiķu darbu veikšanā. Iespējams apmācīt uz vietas.

ALGA

530 EUR/mēnesī

DARBA LAIKA VEIDS UN SLODZE

Normāls darba laiks – viena slodze

DARBA LĪGUMS

Darbinieka amats uz noteiktu laiku.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  1. Dzīves apraksts (CV).
  2. Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas.

PERSONAS DATU APSTRĀDE

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu , nolūkā nodrošināt pretendentu iesniegto personas datu korektu apstrādi, informējam, ka:

– Personāla speciālists apstrādās Jūsu iesniegtos personas datus sākotnējā atlases procesa vajadzībām, lai izvērtētu pretendenta iespējamību ieņemt konkrēto amatu, un netiks izpausti, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

-Jūsu iesniegtie personas dati tiks uzglabāti līdz konkrētā amata konkursa noslēgumam, bet ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus. Pēc šī termiņa beigām Jūsu iesniegtie personas dati tiks dzēsti vai iznīcināti.

– Pretendents ir atbildīgs par informācijas un personas datu saturu un apjomu, ko viņš norāda un iesniedz atlases procesā.

Pretendenta veikta personas datu un informācijas iesniegšana uzskatāma par viņa piekrišanas apliecinājumu iesniegto personas datu apstrādei nolūkā, kādā tie iesniegti.

SIA ”Viesītes komunālā pārvalde” personas datu Pārzinis.