Smilšu iela 2, Viesīte
+37122822103, +37126548136, +37125440203
napa[@]viesites-kp.lv

Aicinām darbā santehniķi Saukas pagastā

Aicinām darbā santehniķi Saukas pagastā

AICINĀM DARBĀ SANTEHNIĶI

SIA ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’,  reģ. Nr. 55403000541,  Smilšu iela 2, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237, aicina darbā santehniķi.

Pieteikties līdz 2022.gada 24.maijam pie darba devēja Smilšu ielā 2, Viesītē pa tālruni 25440203, saskaņojot ierašanos vai sūtot CV elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu:  maris.blitsons@viesites-kp.lv

DARBA VIETA

Saukas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5237

DARBA APRAKSTS UN GALVENIE PIENĀKUMI 

  1. Ūdens ieguves iekārtu, ūdensapgādes iekšējo un ārējo tīklu, kanalizācijas iekšējo un ārējo tīklu, notekūdeņu attīrīšana iekārtu ikdienas uzraudzības, uzturēšanas, remonta un avārijas likvidāciju darbi.
  2. Citi vienreizēji neatliekami darbi sabiedrības darbības nepārtrauktības nodrošināšanai.

PRASĪBAS  PRETENDENTIEM

  1. Zināšanas par ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu, ūdens ieguves un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības principiem.
  2. Spēja veikt ūdens apgādes un kanalizācijas iekšējo un ārējo tīklu remontdarbus.
  3. Personīgais transportlīdzeklis, izmantošanai darba vajadzībām uz pretendenta vārda, patapinājuma līguma slēgšanai un derīga autovadītāja apliecība.

ALGA

700 EUR/mēnesī

DARBA LAIKA VEIDS UN SLODZE

Normāls darba laiks – viena slodze

DARBA LĪGUMS

Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  1. Dzīves apraksts (CV).
  2. Vakances prasībām atbilstošas izglītības dokumentu kopijas.
  3. Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas.

PERSONAS DATU APSTRĀDE

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu , nolūkā nodrošināt pretendentu iesniegto personas datu korektu apstrādi, informējam, ka:

– Personāla speciālists apstrādās Jūsu iesniegtos personas datus sākotnējā atlases procesa vajadzībām, lai izvērtētu pretendenta iespējamību ieņemt konkrēto amatu, un netiks izpausti, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

-Jūsu iesniegtie personas dati tiks uzglabāti līdz konkrētā amata konkursa noslēgumam, bet ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus. Pēc šī termiņa beigām Jūsu iesniegtie personas dati tiks dzēsti vai iznīcināti.

– Pretendents ir atbildīgs par informācijas un personas datu saturu un apjomu, ko viņš norāda un iesniedz atlases procesā.

Pretendenta veikta personas datu un informācijas iesniegšana uzskatāma par viņa piekrišanas apliecinājumu iesniegto personas datu apstrādei nolūkā, kādā tie iesniegti.

SIA ”Viesītes komunālā pārvalde” personas datu Pārzinis.