Smilšu iela 2, Viesīte
+37122822103, +37126548136, +37125440203
napa[@]viesites-kp.lv

Aicinām darbā juristu.

Created with Sketch.

Aicinām darbā juristu.

AICINĀM DARBĀ JURISTU

SIA ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’,  reģ. Nr. 55403000541,  Smilšu iela 2, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237, aicina darbā juristu.

Pieteikties līdz 2022.gada 7.martam pie darba devēja Smilšu ielā 2, Viesītē pa tālruni 25440203, saskaņojot ierašanos vai sūtot CV elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: maris.blitsons@viesites-kp.lv

DARBA VIETA

Smilšu iela 2, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237

DARBA APRAKSTS UN GALVENIE PIENĀKUMI 

 1. Sniegt atzinumus un konsultācijas Kapitālsabiedrības valdei un darbiniekiem saimnieciskās darbības jautājumos un normatīvo aktu piemērošanā;
 2. Sagatavot līgumu projektus un citus dokumentus atbilstoši normatīvajiem aktiem.
 3. Pārbaudīt iesniegto dokumentu un līgumu atbilstību tiesību aktiem.
 4. Sekot līdzi normatīvajiem aktiem, sniegt priekšlikumus par tiem un informēt par to Kapitālsabiedrības valdes locekli un darbiniekus.
 5. Piedalīties valdes lēmumu projektu sagatavošanas un izskatīšanas procesos valdes noteiktajā kārtībā, novērtējot to atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 6. Pētīt kapitālsabiedrības darbības juridiskās problēmas un sagatavot priekšlikumus to risināšanai un/vai novēršanai;
 7. sagatavot un iesniegt kapitālsabiedrības valdei vai tās struktūrvienību vadībai slēdzienus par tiesiskā regulējuma jautājumiem, konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem, juridiska rakstura trūkumiem un nepilnībām, sniegt priekšlikumus vai ierosinājumus;
 8. Izskatīt juridisko un fizisko personu iesniegumus,  sagatavot atbildes un atzinumus;
 9. Savas kompetences ietvaros sagatavot ārpus tiesas un tiesvedības procesuālo dokumentu projektus, pārstāvēt kapitālsabiedrību ārpus tiesas un tiesvedību procesos;
 10. Veikt datu aizsardzības speciālista pienākumus.

PRASĪBAS  PRETENDENTIEM

 1. Juridiskā izglītība tiesību zinātnēs;
 2. Prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;
 3. Labas saskarsmes spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 4. Atsaucīgs, godīgs, atbildīgs, disciplinēts un vērsts uz attīstību.

ALGA

1000 EUR/mēnesī ;

DARBA LAIKA VEIDS UN SLODZE

Normāls darba laiks – viena slodze

DARBA LĪGUMS

Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

 1. Dzīves apraksts (CV).
 2. Vakances prasībām atbilstošas izglītības dokumentu kopijas.
 3. Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas.

PERSONAS DATU APSTRĀDE

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu , nolūkā nodrošināt pretendentu iesniegto personas datu korektu apstrādi, informējam, ka:

– Personāla speciālists apstrādās Jūsu iesniegtos personas datus sākotnējā atlases procesa vajadzībām, lai izvērtētu pretendenta iespējamību ieņemt konkrēto amatu, un netiks izpausti, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

-Jūsu iesniegtie personas dati tiks uzglabāti līdz konkrētā amata konkursa noslēgumam, bet ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus. Pēc šī termiņa beigām Jūsu iesniegtie personas dati tiks dzēsti vai iznīcināti.

– Pretendents ir atbildīgs par informācijas un personas datu saturu un apjomu, ko viņš norāda un iesniedz atlases procesā.

Pretendenta veikta personas datu un informācijas iesniegšana uzskatāma par viņa piekrišanas apliecinājumu iesniegto personas datu apstrādei nolūkā, kādā tie iesniegti.

SIA ”Viesītes komunālā pārvalde” personas datu Pārzinis.