Komunālās kases darba laiki pagastos no 19.aprīļa līdz 2.jūnijaam.

www.viesites-kp.lv

Komunālās kases darba laiki pagastos no 19.aprīļa līdz 2.jūnijaam.

SIA ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’ komunālās kases darba laiki no 19.04-02.06.2021.

Komunālās kases darba laiki pagastos:

20.04. Elkšņu pagasta pārvaldē            no 8:00 līdz 15:00

21.04. Saukas bibliotēkā                        no 8:30 līdz 10:00

29.04. Saukas pagasta pārvaldē            no 8:30 līdz 11:30


13.05. Saukas pagasta pārvaldē            no 8:30 līdz 11:30

18.05. Elkšņu pagasta pārvaldē            no 8:00 līdz 15:00

26.05. Saukas bibliotēkā                        no 8:30 līdz 10:00

27.05. Saukas pagasta pārvaldē            no 8:30 līdz 11:30


Komunālās kases darba laiks, Viesītē, Smilšu iela 2.

Katru darba dienu                                  no 8:00 līdz 15:00

Aicinām klientus norēķināties izmantojot internetbanku.

SEB banka

Konts: LV75 UNLA 0009 0005 0801 1

Papildus informācija pa tālr. 22822103