Ko nedrīkst izmest sadzīves atkritumu konteineros

www.viesites-kp.lv

Ko nedrīkst izmest sadzīves atkritumu konteineros

Atkritumu radītāju zināšanai.