Par darbību no 23.03.2020.

www.viesites-kp.lv

Par darbību no 23.03.2020.

Pamatojoties uz š.g. 12. martā Ministru Kabinetā pieņemto lēmumu par ārkārtējas situācijas izsludināšanu Latvijā, lai ierobežotu vīrusa COVID-19 izplatīšanos valstī

SIA ”Viesītes komunālā pārvalde” iespēju robežās klātienes pakalpojumus sniegs

ATTĀLINĀTI!

Lūdzu zvanīt: 65234770, 65234771, 25440203, 26548136

E-pasts: napa@viesite.lv vai maris.blitsons@viesite.lv

Maksājumu veikšanai izmantojiet internetbankas pakalpojumus

Konts: LV75 UNLA 0009 0005 0801 1

Ūdens rādījumus un iesniegumus, lūdzu, ievietot pastkastītē.