Smilšu iela 2, Viesīte
+37122822103, +37126548136, +37125440203
napa[@]viesites-kp.lv

Viesītes komunālā pārvalde

Mērķis - nodrošināt Jēkabpils novada
Elkšņu, Saukas, Rites, Viesītes pagastu un Viesītes pilsētas  iedzīvotājus                 
ar kvalitatīviem komunālajiem pakalpojumiem.

Jaunumi

MIJIEDARBĪBA

28.05.2024. plkst. 13:00 SIA “Viesītes komunālā pārvalde” telpās Smilšu ielā 2, notiks Viesītes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu mākslas darbu IZSTĀDE, kas radusies sadarbības projekta ietvaros starp Viesītes Mūzikas un mākslas skolu[…]

Read more

Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība

Ūdens apgādes sistēmu profilaktiskā dezinfekcija. SIA “Viesītes komunālā pārvalde” informē, ka saskaņā ar 26.09.2023. Ministru kabineta noteikumiem Nr.547 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”, 2024.gada[…]

Read more

Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība.

Par ūdens apgādes sistēmu profilaktisko dezinfekciju. SIA “Viesītes komunālā pārvalde” informē, ka saskaņā ar 26.09.2023. Ministru kabineta noteikumiem Nr.547 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”,[…]

Read more

Par mums

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs Jēkabpils novada komunālajā sektorā. Uzņēmums dibināts 1991. gadā un ir Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kura apkalpojamā teritorija ir Viesītes pilsēta, Elkšņu, Rites, Saukas un Viesītes pagasti. SIA „Viesītes komunālā pārvalde” nodrošina siltuma ražošanu, piegādi, sadali un tirdzniecību, notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu vidē, ūdens ieguvi, sagatavošanu un apgādi, dzīvojamo ēku pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, pašvaldības dzīvokļu izīrēšanu, asenizācijas pakalpojumus, pirts pakalpojumus un citus pakalpojumus.

Statistika

Apmierināti klienti

Kvalitatīva apkure

Ūdensapgāde

Rekvizīti

SIA “Viesītes komunālā pārvalde”,
Reģ. Nr. 55403000541
AS SEB banka LV75UNLA0009000508011
Smilšu iela 2, Viesīte,
Jēkabpils novads,
LV-5237
Tālrunis: 22822103, 26548136, 25440203,
E-pasts: napa@viesites-kp.lv