Viesītes komunālā pārvalde

Mērķis - nodrošināt Jēkabpils novada
Elkšņu, Saukas, Rites, Viesītes pagastu un Viesītes pilsētas  iedzīvotājus                 
ar kvalitatīviem komunālajiem pakalpojumiem.

Jaunumi

Viesītes pirts slēgta

Pamatojoties uz MK noteikumiem NR. 360 ar 01.09.2021 Viesītes pirts SLĒGTA. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām. Sekojiet informācijai. SIA Viesītes komunālā pārvalde

Read more

Speciālisti

SIA “Viesītes komunālā pārvalde”, Smilšu iela 2, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237 tālrunis: 22822103, 26548136, 25440203, e-pasts: napa@viesites-kp.lv Amats Vārds Uzvārds Telefons e-pasts Valdes loceklis Māris Blitsons 25440203 maris.blitsons@viesites-kp.lv Vecākā grāmatvede[…]

Read more

Norēķināties par SIA “Viesītes komunālā pārvalde”, reģ. Nr. 55403000541, pakalpojumiem

var: veicot maksājumu kontā LV75UNLA0009000508011, AS  SEB banka; SIA  ”Viesītes komunālā pārvalde”  Norēķinu kasē; komunālās saimniecības kasēs pagastos. Darba laiki: Viesītes norēķinu kase               […]

Read more

Par mums

SIA „Viesītes komunālā pārvalde” ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs Viesītes novada komunālajā sektorā. Uzņēmums dibināts 1991. gadā un ir Viesītes novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kura apkalpojamā teritorija līdz ar novada reformu ir paplašinājusies, klāt nācis Elkšņu, Saukas un Rites pagasts. SIA „Viesītes komunālā pārvalde” nodrošina namu apsaimniekošanu, notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, sadzīves atkritumu savākšanu un transportēšanu, siltuma ražošanu un piegādi, kā arī nodrošina ūdens ieguvi un apgādi.

Statistika

Apmierināti klienti

Kvalitatīva apkure

Ūdensapgāde

Pakalpojumi

Namu apsaimniekošana
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana
Pirts
Sadzīves atkritumu savākšana un transportēšana
Siltuma ražošana un piegāde
Ūdens ieguve un apgāde

Iepirkumi

Iepirkumi līdz 01.10.2019
SPSIL un PIL nereglamentētie iepirkumi
Ministru kabineta 2017.gada 28. februāra noteikumi Nr. 104

Rekvizīti

SIA “Viesītes komunālā pārvalde”, Reģ. Nr. 55403000541 Smilšu iela 2, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237 Tālrunis: 22822103, 26548136, 25440203, E-pasts: napa@viesites-kp.lv AS SEB banka LV75UNLA0009000508011